Εκθέσεις μακράς διάρκειας (Bulb)

Σε αυτήν την κατάσταση, το διάφραγμα παραμένει ανοικτό όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του και κλείνει μόλις αφήσετε το κουμπί κλείστρου. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εκθέσεις bulb για τη φωτογράφιση νυχτερινών σκηνών, πυροτεχνημάτων, άστρων και άλλων θεμάτων που απαιτούν μακρά έκθεση.

 1. Τοποθετήστε τον επιλογέα κατάστασης στη θέση M.

 2. Ορίστε την ταχύτητα κλείστρου σε [BULB].

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας προς τα αριστερά για να ορίσετε την επιλογή [BULB].
 3. Καθορίστε την επιθυμητή τιμή διαφράγματος.

  • Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο επάνω για να επιλέξετε την τιμή και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας για να ορίσετε την τιμή.
 4. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Η έκθεση θα συνεχίζεται για όσο κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου.
  • Ο χρόνος έκθεσης που πέρασε εμφανίζεται στην οθόνη.

Προσοχή

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη τεχνητή φωτεινή πηγή. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Οι εκθέσεις bulb μακράς διάρκειας παράγουν περισσότερο θόρυβο στην εικόνα από το συνηθισμένο.
 • Εάν έχει επιλεχθεί η Αυτόματη ISO, θα οριστεί το ISO 400 ().

Σημείωση

 • Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της μακράς έκθεσης, χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση [Λήψη: Μείωση θορύβου μεγάλης έκθ.] ().
 • Για τις εκθέσεις bulb, συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Μπορείτε, επίσης, να φωτογραφίσετε με έκθεση bulb με τον διακόπτη τηλεχειρισμού RS-60E3 (πωλείται ξεχωριστά, ).
 • Μπορείτε, επίσης, να φωτογραφίσετε με έκθεση bulb χρησιμοποιώντας το ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται ξεχωριστά, ). Όταν πατάτε το πλήκτρο ελευθέρωσης (μετάδοσης) του τηλεχειριστηρίου, η έκθεση bulb ξεκινά αμέσως ή μετά από 2 δευτ. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να τερματίσετε την έκθεση bulb.