Επεξεργασία ταινίας ανασκόπησης

Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής μεμονωμένων κεφαλαίων (κλιπ) που έχουν καταγραφεί στην κατάσταση Υβριδική αυτόματη. Να είστε προσεκτικοί κατά τη διαγραφή κλιπ γιατί δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους.

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
 2. Επιλέξτε μια ταινία ανασκόπησης.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο, για να επιλέξετε μια ταινία ανασκόπησης.
  • Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, οι ταινίες ανασκόπησης φέρουν την ένδειξη [] στην επάνω αριστερή πλευρά.
  • Στην οθόνη ευρετηρίου, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να αλλάξετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.
 3. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

 4. Επιλέξτε [].

  • Η αναπαραγωγή της ταινίας ανασκόπησης ξεκινά.
 5. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για παύση της ταινίας ανασκόπησης.

  • Θα εμφανιστεί το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας.
 6. Επιλέξτε ένα κλιπ.

  • Χρησιμοποιήστε το στοιχείο [Παράλειψη πίσω] ή [Παράλειψη εμπρός] για να επιλέξετε ένα κλιπ.
 7. Επιλέξτε [Διαγραφή κλιπ].

 8. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Το κλιπ διαγράφεται και η ταινία ανασκόπησης αντικαθίσταται.

Σημείωση