Αλλαγή των πληροφοριών προσανατολισμού ταινιών

Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις πληροφορίες προσανατολισμού ταινίας (οι οποίες καθορίζουν ποια πλευρά θα είναι από πάνω).

  1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Αλλ. πληρ. περ. ταινιών].

  2. Επιλέξτε μια ταινία.

    • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για να επιλέξετε την ταινία για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες προσανατολισμού.
  3. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

    • Κοιτάζοντας το εικονίδιο προσανατολισμού της μηχανής στην επάνω αριστερή πλευρά, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να καθορίσετε ποια πλευρά θα είναι από πάνω.

Σημείωση

  • Οι ταινίες αναπαράγονται οριζόντια στη μηχανή, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Διαμόρφωση: Προσθ. πληρ.περ.] ().