Ηλεκτρονική χειροκίνητη εστίαση φακού

Για φακούς που διαθέτουν ηλεκτρονική χειροκίνητη εστίαση, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο χρήσης της ρύθμισης χειροκίνητης εστίασης με το One-Shot AF.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Ηλεκτρ. χειρ. εστίαση φακού].

 2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.

  • Απεν.μετά από One-Shot AF

   Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας AF (αυτόματη εστίαση), απενεργοποιείται η ρύθμιση χειροκίνητης εστίασης.

  • Ενεργ. μετά από One-Shot AF

   Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα την εστίαση μετά τη λειτουργία AF, αν συνεχίσετε να πατάτε παρατεταμένα το κουμπί του κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του.

Προσοχή

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές της χειροκίνητης εστίασης του φακού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών φακού.