Οθόνη Προβολής πληροφοριών

Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες σφάλματος και τη διεύθυνση MAC της μηχανής.

  1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Πατήστε το πλήκτρο INFO.

    • Θα εμφανιστεί η οθόνη [Προβολή πληροφ].

    • Αν έχει παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του σφάλματος.