Τοποθέτηση/αφαίρεση μπαταρίας και κάρτας

Τοποθετήστε μια πλήρως φορτισμένη συστοιχία μπαταριών LP-E17 και κάρτα στη μηχανή. Οι εικόνες που καταγράφονται αποθηκεύονται στην κάρτα.

Τοποθέτηση

 1. Σύρετε το κλείδωμα καλύμματος διαμερίσματος κάρτας/μπαταρίας και ανοίξτε το κάλυμμα.

 2. Τοποθετήστε την μπαταρία.

  • Εισαγάγετε το άκρο που φέρει τις ηλεκτρικές επαφές.
  • Εισαγάγετε την μπαταρία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
 3. Εισαγάγετε την κάρτα.

  • Εισαγάγετε την κάρτα με την ετικέτα στραμμένη προς το εμπρός μέρος της μηχανής, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της με ένα κλικ.

  Προσοχή

  • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης προστασίας από εγγραφή (1) που διαθέτει η κάρτα βρίσκεται στην επάνω θέση, ώστε να επιτρέπεται η εγγραφή και διαγραφή δεδομένων από την κάρτα.
 4. Κλείστε το κάλυμμα.

  • Πατήστε το κάλυμμα για να κλείσει και, στη συνέχεια, σύρετε το κλείδωμα καλύμματος διαμερίσματος κάρτας/μπαταρίας για να το κλειδώσετε.

Προσοχή

 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μπαταρίες εκτός της συστοιχίας μπαταριών LP-E17.

Διαμόρφωση της κάρτας

Αν η κάρτα είναι καινούργια ή έχει διαμορφωθεί ήδη με άλλη μηχανή ή υπολογιστή, πρέπει να διαμορφωθεί με αυτήν τη μηχανή ().

Αφαίρεση

 1. Σύρετε το κλείδωμα καλύμματος διαμερίσματος κάρτας/μπαταρίας και ανοίξτε το κάλυμμα.

  • Τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη προσπέλασης (1) είναι σβηστή πριν ανοίξετε το κάλυμμα διαμερίσματος κάρτας/μπαταρίας.
  • Αν εμφανιστεί το μήνυμα [Αποθήκευση...] στην οθόνη, κλείστε το κάλυμμα.
 2. Αφαιρέστε την μπαταρία.

  • Πιέστε τον μοχλό κλειδώματος της μπαταρίας όπως δείχνει το βέλος και αφαιρέστε την μπαταρία.
  • Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, να τοποθετείτε πάντα το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα () στην μπαταρία.
 3. Αφαιρέστε την κάρτα.

  • Πιέστε ελαφρώς την κάρτα προς τα μέσα και κατόπιν ελευθερώστε την για να την εξαγάγετε.
  • Τραβήξτε την κάρτα ευθεία προς τα έξω και κατόπιν κλείστε το κάλυμμα.

Προσοχή

Μην αφαιρείτε τις κάρτες αμέσως μετά την εμφάνιση ενός κόκκινου εικονιδίου [Κόκκινη προειδοποίηση θερμοκρασίας] όταν φωτογραφίζετε. Οι κάρτες μπορεί να είναι καίνε λόγω της υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας της μηχανής. Ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας σε Απενεργοποίηση και σταματήστε τη λήψη για λίγο προτού αφαιρέσετε μια κάρτα. Εάν αφαιρέσετε μια κάρτα που καίει αμέσως μετά τη λήψη, μπορεί να σας πέσει κάτω και να υποστεί ζημιά. Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση καρτών.

Σημείωση

 • Ο αριθμός των λήψεων που είναι διαθέσιμες διαφέρει ανάλογα με την υπολειπόμενη χωρητικότητα κάρτας και τις ρυθμίσεις, όπως είναι η ποιότητα εικόνας και η ταχύτητα ISO.

Προσοχή

 • Όταν ανάβει ή αναβοσβήνει η ένδειξη προσπέλασης, αυτό σημαίνει ότι γίνεται εγγραφή, ανάγνωση ή διαγραφή εικόνων από την/στην κάρτα, ή μεταφορά δεδομένων. Μην ανοίγετε το κάλυμμα διαμερίσματος κάρτας/μπαταρίας. Για την αποφυγή της καταστροφής των δεδομένων εικόνας ή της ζημιάς των καρτών ή της μηχανής, ποτέ μην κάνετε τίποτα από τα παρακάτω όταν η ένδειξη προσπέλασης είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει.

  • Αφαίρεση της κάρτας.
  • Αφαίρεση της μπαταρίας.
  • Τράνταγμα ή χτύπημα της μηχανής.
  • Αποσύνδεση ή σύνδεση καλωδίου ρεύματος
   (όταν χρησιμοποιούνται προαιρετικά αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος).

 • Αν η κάρτα περιέχει ήδη εγγεγραμμένες εικόνες, η αρίθμηση των εικόνων μπορεί να μην ξεκινήσει από το 0001 ().
 • Αν στην οθόνη εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος σχετικό με την κάρτα, αφαιρέστε την κάρτα και εισαγάγετέ την ξανά. Αν το σφάλμα παραμένει, χρησιμοποιήστε μια άλλη κάρτα.

  Αν μπορείτε να μεταφέρετε όλες τις εικόνες της κάρτας σε υπολογιστή, κάντε το και κατόπιν διαμορφώστε την κάρτα με τη μηχανή (). Η ενέργεια αυτή μπορεί να αποκαταστήσει τη σωστή λειτουργία της κάρτας.

 • Μην αγγίζετε τις επαφές της κάρτας με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην εκθέσετε τις επαφές σε σκόνη ή νερό. Αν μείνει κάποια κηλίδα στις επαφές, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
 • Δεν είναι δυνατή η χρήση καρτών πολυμέσων (MMC). (Θα εμφανιστεί σφάλμα κάρτας.)