Εξοικονόμηση ενέργειας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονισμό για αυτόματο σβήσιμο της οθόνης, της μηχανής και του σκοπεύτρου αν η μηχανή παραμείνει αδρανής (Οθόνη: Off, Αυτόματο σβήσιμο και Σκόπευτρο Off).

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος].

  2. Κάντε μια επιλογή.

Σημείωση

  • Ακόμα και αν η επιλογή [Αυτ. σβήσιμο] οριστεί σε [Απενεργ.], η οθόνη θα σβήσει μετά την παρέλευση του χρόνου που έχει οριστεί στην περιοχή [Οθόνη: Off].
  • Οι ρυθμίσεις [Οθόνη: Off] και [Αυτ. σβήσιμο] δεν εφαρμόζονται εάν η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Λειτουργία Eco] έχει οριστεί σε [On].