Ψηφιακό IS ταινίας

Η λειτουργία Ψηφιακό IS ταινίας της μηχανής μειώνει την αστάθεια της μηχανής κατά την εγγραφή ταινιών. Το Ψηφιακό IS ταινίας μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική σταθεροποίηση ακόμα και όταν ο φακός σας δεν είναι εξοπλισμένος με σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας). Κατά τη χρήση φακού εξοπλισμένου με σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας), ορίστε τον διακόπτη συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) στη θέση ON.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Κατάστ IS (Σταθεροπ Εικόνας)].

 2. Επιλέξτε [ Ψηφιακό IS].

 3. Κάντε μια επιλογή.

  • Απενεργ. (Απενεργοποίηση Ψηφιακού IS ταινίας)

   Η σταθεροποίηση εικόνας με Ψηφιακό IS ταινίας είναι απενεργοποιημένη.

  • Ενεργ. (Ενεργοποίηση Ψηφιακού IS ταινίας)

   Η αστάθεια μηχανής θα διορθωθεί. Η εικόνα θα μεγεθυνθεί ελαφρώς.

  • Ενίσχυση (Ενίσχυση Ψηφιακού IS ταινίας)

   Διορθώνει περισσότερο την αστάθεια μηχανής σε σχέση με την επιλογή [Ενεργ.]. Η εικόνα θα είναι περισσότερο μεγεθυμένη.

Προσοχή

 • Το Ψηφιακό IS ταινίας δεν λειτουργεί όταν ο διακόπτης του οπτικού διακόπτη συστήματος Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας) του φακού έχει ρυθμιστεί στη θέση OFF.
 • Το Ψηφιακό IS ταινίας δεν είναι διαθέσιμο, όταν η μηχανή έχει ρυθμιστεί για χρήση ψηφιακού ζουμ ταινίας ή για εγγραφή ταινιών time-lapse.
 • Όσο ευρύτερη είναι η γωνία θέασης, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι η σταθεροποίηση εικόνας. Όσο στενότερη είναι η γωνία θέασης, τόσο λιγότερο αποτελεσματική θα είναι η σταθεροποίηση εικόνας.
 • Μπορείτε να επιλέξετε [Απενεργ.] κατά τη χρήση φακών TS-E ή ευρείας γωνίας.
 • Τα εφέ του Ψηφιακού IS ταινίας δεν εφαρμόζονται σε εικόνες κατά τη μεγεθυμένη εμφάνιση.
 • Επειδή η εικόνα είναι σε μεγέθυνση στο Ψηφιακό IS ταινίας, η εικόνα θα δείχνει περισσότερο κοκκώδης. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζεται θόρυβος, κηλίδες φωτός κ.λπ.
 • Ανάλογα με το θέμα και τις συνθήκες λήψεις, το θέμα μπορεί να φλουτάρει αισθητά (το θέμα να δείχνει στιγμιαία εκτός εστίασης) λόγω των επιδράσεων του Ψηφιακού IS ταινίας.
 • Όταν επιλέγεται το Ψηφιακό IS ταινίας, αλλάζει και το μέγεθος των Σημείων AF.
 • Κατά τη χρήση τριπόδου, προτείνεται η ρύθμιση του Ψηφιακού IS ταινίας σε [Απενεργ.].
 • Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με ορισμένους φακούς. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon.