Εξαγωγή καρέ από ταινίες 4K ή ταινίες time-lapse 4K

Από τις ταινίες 4K ή time-lapse 4K, μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα καρέ για να τα αποθηκεύσετε ως στατικές εικόνες JPEG. Αυτό ονομάζεται «συγκράτηση καρέ».

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
 2. Επιλέξτε μια ταινία 4K ή μια ταινία time-lapse 4K.

  • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Αριστερό πλήκτροΔεξί πλήκτρο για επιλογή.
  • Στην οθόνη πληροφοριών λήψης (), οι ταινίες 4K και οι ταινίες παρέλευσης χρόνου 4K υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο [4K].
  • Στην οθόνη ευρετηρίου, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για να αλλάξετε σε προβολή μεμονωμένων εικόνων.
 3. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης.

 4. Επιλέξτε [Αναπαραγωγή ταινίας].

  • Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας.
 5. Πατήστε το πλήκτρο Πλήκτρο γρήγορου ελέγχου/ρύθμισης για παύση της ταινίας.

  • Θα εμφανιστεί το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας.
 6. Επιλέξτε ένα καρέ για συγκράτηση.

  • Χρησιμοποιήστε το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας για να επιλέξετε το καρέ που θα συγκρατήσετε ως στατική εικόνα.
  • Για τις οδηγίες του πάνελ αναπαραγωγής ταινίας, ανατρέξτε στην ενότητα Πάνελ αναπαραγωγής ταινίας.
 7. Επιλέξτε [Συγκράτηση καρέ].

 8. Κάντε αποθήκευση.

  • Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε το τρέχον καρέ ως στατική εικόνα JPEG.
 9. Επιλέξτε την εικόνα που θα εμφανιστεί.

  • Ελέγξτε τον φάκελο προορισμού και τον αριθμό αρχείου της εικόνας.
  • Επιλέξτε [Προβολή αρχικής ταινίας] ή [Προβολή εξαγμένης ακίν. εικόνας].

Προσοχή

 • Η συγκράτηση καρέ δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε ταινίες Full HD, ταινίες time-lapse Full HD, ταινίες HD ή ταινίες 4K ή ταινίες time-lapse 4K που καταγράφηκαν από άλλη μηχανή.