איפוס המצלמה

ניתן לשחזר את הגדרות הצילום והתפריטים של המצלמה לברירות המחדל שלהן.

 1. בחרו ב-[הגדרה: Reset camera/הגדרה: אפס מצלמה].

 2. בחרו אפשרות.

  • Basic settings/הגדרות בסיסיות

   שחזור הגדרות ברירת מחדל עבור הגדרות הצילום והתפריטים של המצלמה.

  • Other settings/הגדרות אחרות

   איפוס הגדרות עבור פריטים נבחרים מסוימים.

 3. ניקוי ההגדרות.

  • בחרו ב-[OK] במסך האישור.