מצגת

ניתן להציג את התמונות שבכרטיס כמצגת שקופיות אוטומטית.

 1. בחרו את התמונות שתרצו להציג.

  • כדי להפעיל את כל התמונות שבכרטיס, עברו לשלב 2.
  • אם תרצו להגדיר איזה תמונות יופיעו במצגת, סננו את התמונות באמצעות [צפייה: Set image search conditions/צפייה: קבע את תנאי חיפוש התמונות] ().
 2. בחרו ב-[צפייה: Slide show/צפייה: מצגת].

 3. הגדירו את סדר ההפעלה לפי בחירתכם.

  • בחרו ב-[Set up/הגדרה].
  • הגדירו את [Display time/זמן הצגה], [Repeat/חזרה] (צפייה חוזרת) ו-[Transition effect/אפקט מעבר] (האפקט שיוצג בעת מעבר בין התמונות) עבור תמונות הסטילס.
  • כדי לנגן מוזיקת רקע, השתמשו ב-[Background music/מוזיקת רקע] כדי לבחור את המוזיקה ().
  • בסיום קביעת ההגדרות, לחצו על הלחצן MENU.

  זמן תצוגה

  חזרה

  אפקט מעבר

  מוזיקת רקע

 4. הפעלת המצגת.

  • בחרו ב-[Start/התחלה].
  • המצגת תופעל לאחר הופעת הכיתוב [Loading image.../טוען תמונה...].
 5. יציאה מהמצגת.

  • כדי לצאת מהמצגת ולחזור למסך ההגדרות, לחצו על הלחצן MENU.

הערה

 • כדי להשהות את המצגת, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה. במהלך ההשהיה, הסמל [השהיה] יוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך. לחצו שוב על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי לחדש את הפעלת המצגת.
 • במהלך ההפעלה האוטומטית של תמונות סטילס, ניתן ללחוץ על הלחצן INFO כדי לשנות את תבנית התצוגה ().
 • ניתן לכוונן את עוצמת השמע במהלך צפייה בווידאו באמצעות הלחצנים למעלהלמטה.
 • במהלך הפעלה אוטומטית או כאשר ההפעלה מושהית, ניתן ללחוץ על הלחצנים שמאלהימינה כדי להציג תמונות אחרות.
 • הכיבוי האוטומטי לא יתבצע במהלך הפעלה אוטומטית.
 • זמן התצוגה עשוי להשתנות בהתאם לתמונה.

בחירת מוזיקת רקע

ניתן להפעיל מצגות עם מוזיקת רקע לאחר העתקת מוזיקה לכרטיס באמצעות EOS Utility (תוכנת EOS).

 1. בחרו ב-[Background music/מוזיקת רקע].

  • הגדירו את [Background music/מוזיקת רקע] במצב [On/פועל].
 2. בחרו את מוזיקת הרקע.

  • השתמשו בלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור את המוזיקה, ולאחר מכן לחצו על כפתור שליטה/הגדרה מהירה. עבור [Slide show/מצגת], ניתן לבחור מספר רצועות מוזיקה.
 3. האזינו לדוגמה.

  • כדי להאזין לדוגמה, לחצו על הלחצן INFO.
  • השתמשו בלחצנים למעלהלמטה כדי לכוונן את עוצמת השמע. לחצו שוב על הלחצן INFO כדי לעצור את הצפייה.
  • כדי למחוק את המוזיקה, השתמשו בלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור אותה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF).

הערה

 • לקבלת הוראות להעתקת מוזיקת רקע לכרטיסים, עיינו בהוראות השימוש של EOS Utility.