הקלטת וידאו

הקלטת וידאו בחשיפה אוטומטית

החשיפה נשלטת באופן אוטומטי בהתאם לבהירות.

 1. העבירו את בורר המצבים למצב סרטי וידאו.

 2. בחרו ב-[צילום: Shooting mode/צילום: מצב צילום].

 3. בחרו ב-[Movie auto exposure/חשיפת וידאו אוט.].

 4. התמקדו בנושא הצילום.

  • לפני הקלטת וידאו, התמקדו בנושא הצילום באמצעות מיקוד אוטומטי () או ידני ().
  • כברירת מחדל, [צילום: ‎Movie Servo AF/‏צילום: servo של AF וידאו] מוגדר במצב [Enable/הפעלה] כך שהמצלמה תמיד ממשיכה להתמקד בנושא ().
  • חצי לחיצה על כפתור הצילום גורמת למצלמה להתמקד באמצעות שיטת המיקוד האוטומטי הנוכחית.
 5. הקליטו את הווידאו.

  • לחצו על לחצן צילום הווידאו כדי להתחיל להקליט וידאו.
  • בעת הקלטת וידאו, הסמל [REC] מוצג בפינה הימנית העליונה של המסך.
  • השמע מוקלט על ידי המיקרופון המובנה ().
  • כדי להפסיק להקליט את הווידאו, לחצו שוב על לחצן צילום הווידאו.

מהירות ISO במצב [סרטי וידאו]

הערה

 • ניתן לנעול את החשיפה (נעילת חשיפה אוטומטית) על ידי לחיצה על הלחצן נעילת AE (). כדי לבטל את נעילת חשיפה אוטומטית, לחצו שוב על הלחצן נעילת AE.
 • בהקלטת וידאו בחשיפה ידנית ניתן להגדיר פיצוי חשיפה בטווח של עד ±3 עצירות.
 • מהירות ה-ISO, מהירות התריס וערך הצמצם אינם נרשמים בפרטי Exif של הווידאו.

הקלטת וידאו בחשיפה ידנית

בהקלטת וידאו ניתן להגדיר ידנית את מהירות התריס, ערך הצמצם ומהירות ה-ISO.

 1. העבירו את בורר המצבים למצב סרטי וידאו.

 2. בחרו ב-[צילום: Shooting mode/צילום: מצב צילום].

 3. בחרו ב-[Movie manual exp./חשיפת וידאו ידנית].

 4. הגדירו את מהירות ה-ISO.

  • לחצו על שמאלה.

   מסך הגדרת מהירות ה-ISO מוצג.

  • הגדירו את המהירות באמצעות הגלגל גלגל או הלחצנים שמאלהימינה.
 5. הגדירו את מהירות התריס וערך הצמצם.

  • לחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום ובדקו את מחוון רמת החשיפה.
  • לחצו על הלחצן למעלה כדי לבחור את מהירות התריס או את ערך הצמצם, ולאחר מכן סובבו את הגלגל גלגל כדי להגדיר ערך.
  • ניתן להגדיר את מהירות התריס בטווח של 1/4000-1/8 שניות.
 6. התמקדו והקליטו את הווידאו.

שימו לב

 • במהלך הקלטת וידאו, הימנעו משינוי מהירות התריס, ערך הצמצם או מהירות ה-ISO, מכיוון שזה עלול לרשום שינויים בחשיפה או ליצור יותר רעש במהירויות ISO גבוהות.
 • בעת הקלטת וידאו של נושא צילום בתנועה, מהירות התריס המומלצת היא כ-1/25 שניות עד 1/125 שניות. ככל שמהירות התריס גבוהה יותר, כך התנועה של נושא הצילום תיראה חלקה פחות.
 • שינוי של מהירות התריס עשוי לגרום לכך שהבהובים המופיעים על המסך בעת הקלטה בתאורת פלורסנט או לד יופיעו בתמונה או בסרטון הסופי.

הערה

 • במצב ISO אוטומטי, ניתן להגדיר פיצוי חשיפה בטווח של ±3 עצירות ().
 • כדי לנעול את מהירות ה-ISO כאשר מוגדר ISO אוטומטי, לחצו על הלחצן נעילת AE. לחצו שוב על הלחצן נעילת AE כדי לבטל את נעילת מהירות ה-ISO.
 • אם תלחצו על הלחצן נעילת AE ותרכיבו מחדש את הצילום, תוכלו לראות במחוון רמת החשיפה את ההבדל בין רמת החשיפה כעת בהשוואה לזו שהייתה בעת הלחיצה על הלחצן נעילת AE.

מהירות ISO בהקלטה בחשיפה ידנית

ניתן להגדיר את מהירות ה-ISO באופן ידני, או לבחור ב-[AUTO]. לפרטים על מהירות ISO, ראו מהירות ISO בהקלטת וידאו.

צילום תמונות סטילס

לא ניתן לצלם תמונות סטילס במהלך הקלטת וידאו. כדי לצלם תמונות סטילס, סובבו את בורר המצבים כדי לעבור למצב צילום אחר.

תצוגת מידע (הקלטת וידאו)

לפרטים על הסמלים במסך הקלטת הווידאו, ראו מסך צילום וידאו.