הצגת מסך מידע

ניתן לבדוק את פרטי השגיאה ואת כתובת ה-MAC של המצלמה.

  1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

  2. לחצו על הלחצן INFO.

    • יופיע המסך [View info/הצג מידע].

    • אם אירעה שגיאה, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להציג את פרטי השגיאה.