שימוש בעינית

הסתכלו דרך העינית כדי להפעיל אותה. ניתן גם להגביל את התצוגה למסך או לעינית ().

התאמה דיופטרית

  1. החליקו את מחוון הכוונון הדיופטרי.

    • החליקו את המחוון שמאלה או ימינה כדי לגרום לתצוגת העינית להיראות חדה.

שימו לב

  • לא ניתן להפעיל את העינית והמסך בו זמנית.
  • ביחסי תצוגה מסוימים יופיעו פסים שחורים בקצה העליון והתחתון או השמאלי והימני של המסך. אזורים אלה אינם מצולמים.