הגדרת רמת התצוגה של המסך

ניתן להגדיר כיצד המידע יוצג על המסך בהתאם להעדפות שלכם. שנו את ההגדרות לפי הצורך.

 1. הצגת הלשוניות הראשיות.

  • לחצו על הלחצן MENU כדי להציג את מסך התפריט.
 2. בחרו בלשונית [הגדרות רמת התצוגה].

  • סובב את הגלגל גלגל או לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור בלשונית [הגדרות רמת התצוגה], ולאחר מכן לחצו על כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

תצוגת תפריט

לבחירתכם שני סוגי תצוגת תפריט: [Standard/רגיל] או [Guided/מונחה]. בתפריט מסוג [Guided/מונחה], המצלמה מציגה תיאורים של הלשוניות הראשיות בלחיצה על הלחצן MENU. בתפריט מסוג [Standard/רגיל], המצלמה מציגה את מסך התפריט רק לאחר לחיצה על הלחצן MENU. הגדרת ברירת המחדל היא [Guided/מונחה].

 1. בחרו ב-[הגדרות רמת התצוגה: Menu display/הגדרות רמת התצוגה: תצוגת תפריטים].

 2. בחרו את סוג התצוגה.

  (1) לשוניות ראשיות

הערה

 • הלשונית [התפריט שלי] (לשונית 'התפריט שלי') אינה מוצגת כאשר מוגדר התפריט [Guided/מונחה]. לקבלת גישה לתפריט 'התפריט שלי' (), שנו את רמת תצוגת התפריט ל-[Standard/רגיל].

מדריך מצבי צילום

ניתן להציג תיאור קצר של מצב הצילום בעת החלפת מצבי צילום. הגדרת ברירת המחדל היא [Enable/הפעל].

 1. בחרו ב-[הגדרות רמת התצוגה: Mode guide/הגדרות רמת התצוגה: מדריך מצבים].

 2. בחרו ב-[Enable/הפעל].

 3. סובבו את בורר המצבים.

  • כעת יופיע תיאור עבור כל מצב צילום.
 4. לחצו על הלחצן למטה.

  • כעת יופיע המשך התיאור.
  • כדי לצאת ממדריך המצבים, לחצו על כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • במצב /מסננים יצירתיים, ניתן להציג את מסך בחירת מצב הצילום.

מדריך התכונות

בשימוש בשליטה מהירה או בהגדרות תפריט ניתן להציג תיאור קצר של הפונקציות והפריטים. הגדרת ברירת המחדל היא [Enable/הפעל].

 1. בחרו ב-[הגדרות רמת התצוגה: Feature guide/הגדרות רמת התצוגה: מדריך מאפיינים].

 2. בחרו ב-[Enable/הפעל].

מסכים לדוגמה

מסך שליטה מהירה

מסך תפריט

(1) מדריך התכונה

הערה

 • כדי לנקות תיאור, המשיכו בביצוע פעולות.