סיבוב תמונות סטילס

ניתן להשתמש בתכונה זו כדי לסובב את התמונה המוצגת לכיוון הרצוי.

 1. בחרו ב-[צפייה: Rotate stills/צפייה: סובב סטילס].

 2. בחרו תמונה.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור את התמונה שתרצו לסובב.
 3. סובבו את התמונה.

  • בכל לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה, התמונה תסתובב בכיוון השעון בסדר הבא: 90° ← 270° ← 0°.
  • כדי לסובב תמונה נוספת, חזרו על שלבים 2 ו-3.

הערה

 • אם תגדירו את [הגדרה: Auto rotate/הגדרה: סיבוב אוט.] במצב [On/פועל] () לפני שתצלמו תמונות, לא תצטרכו לסובב את התמונה באמצעות פונקציה זו.
 • אם התמונה שסובבתם אינה מופיעה מסובבת בעת הצפייה, הגדירו את [הגדרה: Auto rotate/הגדרה: סיבוב אוט.] למצב [On/פועל].