הפעלת אלומת עזר למיקוד אוטומטי

ניתן לאפשר את הפעלת אלומת העזר למיקוד אוטומטי של המצלמה.

 1. בחרו ב-[צילום: AF-assist beam firing/צילום: הפעלה של אלומת העזר למיקוד אוטומטי].

 2. בחרו אפשרות.

  • [ON] Enable/הפעלה

   מאפשר הפעלת אלומת העזר למיקוד אוטומטי, לפי הצורך.

  • [OFF] Disable/הפסקה

   משבית את הפעלת אלומת העזר למיקוד אוטומטי. הגדירו אפשרות זו אם אתם מעדיפים לא להפעיל את אלומת העזר למיקוד אוטומטי.