מצב סצנת לילה ללא חצובה

מצב [] (Handheld Night Scene/צילום לילי ללא חצובה) מאפשר להחזיק את המצלמה ביד (ללא חצובה) כדי לצלם סצנות ליליות. במצב זה המצלמה מצלמת ארבע תמונות רצופות עבור כל תמונה ומעבדת אותן לתמונה עם פחות רעידות.

טיפים ועצות טיפים לצילום

 • החזיקו את המצלמה באופן יציב.

  שמרו את המרפקים שלכם קרוב לגופכם כדי להחזיק את המצלמה באופן יציב (). במצב זה, המצלמה מצלמת ומיישרת את ארבעת הצילומים וממזגת אותן לתמונה אחת; במקרה של חוסר התאמה משמעותית בצילום כלשהו עקב רעידות של המצלמה, ייתכן שהתמונה הסופית לא תיושר כראוי.

 • לצילומי דיוקן, השתמשו ביחידת מבזק חיצונית.

  אם התמונות כוללות אנשים, השתמשו ביחידת מבזק חיצונית. לצילומי דיוקן יפים יותר, צלמו את הצילום הראשון עם מבזק. יש להנחות את המצולם לא לזוז עד לאחר סיום כל ארבעת הצילומים הרצופים.

שימו לב

 • שטח התמונה יהיה קטן יותר בהשוואה למצבי צילום אחרים.
 • במצב זה לא ניתן לבחור באיכות תמונה RAW.
 • בצילום לילי או בסצנות חשוכות, אם יש נקודות אור בתוך נקודת המיקוד האוטומטי ייתכן שיהיה קשה לבצע מיקוד אוטומטי. במקרה כזה, הגדירו את מצב המיקוד ל-MF () ובצעו מיקוד ידני.
 • צילום עם מבזק אפשרי רק אם מחברים למצלמה מבזק חיצוני.
 • שימוש במבזק חיצוני עלול לגרום לחשיפת יתר כאשר מצלמים נושאי צילום מטווח קרוב.
 • שימוש במבזק חיצוני בסצנות לילה עם תאורה מוגבלת עלול לגרום ליישור לקוי של התמונות וכתוצאה מכך לתמונה מטושטשת.
 • שימוש במבזק חיצוני שמאיר גם אנשים וגם רקע סמוך עלול לגרום ליישור לקוי של התמונות וכתוצאה מכך לתמונה מטושטשת. זה גם עלול לגרום להופעת צללים לא טבעיים וצבעים לא מתאימים בתמונה.
 • זווית כיסוי בעת שימוש ב-Speedlite:

  • בעת שימוש ב-Speedlite עם הגדרת כיסוי מבזק אוטומטי, מיקום הזום יהיה בקצה הרחב (הזווית הרחבה) ללא קשר למיקום הזום של העדשה.
  • בעת שימוש ב-Speedlite הדורש הגדרה ידנית של כיסוי המבזק, הגדירו את ראש המבזק למצב רגיל.
 • אם אתם מצלמים נושאים בתנועה ייתכן שתנועה של נושא הצילום תגרום להופעת שובל של תמונות המשך כתוצאה מהתנועה או לחושך סביב נושא הצילום.
 • ייתכן שהמצלמה לא תיישר כראוי תמונות עם דפוסים שחוזרים על עצמם (סריג, פסים וכו'), תמונות שטוחות או בגוון יחיד, או תמונות שהיישור שלהן שונה משמעותית מהתמונות האחרות עקב רעידות של המצלמה.
 • שמירת התמונות בכרטיס עשויה להימשך זמן מה מכיוון שהמצלמה ממזגת אותן לאחר הצילום. בעת עיבוד התמונות יופיע הכיתוב "BUSY" על המסך ולא ניתן יהיה לצלם תמונות נוספות עד לסיום העיבוד.
 • הצילומים ייראו מעט שונים מהתצוגה המקדימה המוצגת על המסך.