מרחב הצבעים

טווח הצבעים שניתן להפיק נקרא "מרחב הצבעים". לצילום רגיל מומלץ להגדיר sRGB.

  1. בחרו ב-[צילום: Color space/צילום: מרחב צבעים].

  2. הגדרת אפשרות מרחב צבעים.

Adobe RGB

מרחב צבעים זה משמש בעיקר להדפסה מסחרית וליישומים מקצועיים אחרים. הוא מומלץ לשימוש עם ציוד כגון צגים התואמים ל-Adobe RGB או עם מדפסות התואמות ל-DCF 2.0 (‏Exif 2.21 ומעלה).

הערה

  • שמות הקבצים של תמונות סטילס שצולמו במרחב הצבעים Adobe RGB מתחילים ב- "_".
  • פרופיל ה-ICC אינו כלול. לקבלת תיאורים של פרופיל ה-ICC, עיינו בהוראות השימוש של Digital Photo Professional (תוכנת EOS).
  • באזור הבסיסי, [sRGB] מוגדר באופן אוטומטי.