משך סקירה

הגדירו למצב [Hold/החזק] כדי להשאיר את התמונה שצולמה על המסך לאחר הצילום, או למצב [Off/כבוי] אם אתם מעדיפים שלא להציג תמונות.

  1. בחרו ב-[צילום: Review duration/צילום: משך סקירה].

  2. הגדירו אפשרות זמן.

הערה

  • במצב [Hold/החזק], התמונות מוצגות עד שיחלוף הזמן שהוגדר ב-[הגדרה: Power saving/הגדרה: חיסכון בחשמל].