תפריטי לשוניות: הגדרות אלחוטיות

שימו לב

  • תקשורת אלחוטית אינה זמינה כאשר המצלמה מחוברת למחשב או למכשיר אחר באמצעות כבל ממשק.
  • כאשר יש מכשירים שמחוברים למצלמה באמצעות Wi-Fi, לא ניתן להשתמש בה עם מכשירים נוספים (כגון מחשבים) על ידי חיבורם למצלמה באמצעות כבל ממשק.
  • חיבור ה-Wi-Fi מתנתק כאשר מעבירים את המצלמה למצב כיבוי או כאשר פותחים את מכסה תא הסוללות/כרטיס.
  • כאשר המצלמה מחוברת ל-Wi-Fi פעיל, הכיבוי האוטומטי של המצלמה אינו פועל.