פיצוי חשיפה/הגדרות AEB

ניתן לצלם שלוש תמונות במהירויות צמצם, ערכי צמצם ומהירויות ISO שונים, בהתאם להתאמות שיבוצעו על ידי המצלמה. זה נקרא AEB.

AEB מייצג את המונח תיחום חשיפה אוטומטי.

 1. בחרו ב-[צילום: Expo.comp./AEB/צילום: פיצוי חשיפה/AEB].

 2. הגדירו את טווח ה-AEB.

  • סובבו את הגלגל גלגל כדי להגדיר טווח AEB (1). ניתן להגדיר את כמות פיצוי החשיפה על ידי שימוש בלחצנים שמאלהימינה.
  • לחצו על כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להשלים את ההגדרה.
  • לאחר הגדרת טווח AEB, הוא מוצג על המסך במחוון רמת החשיפה.
 3. צלמו את התמונה.

  חשיפה רגילה

  חשיפה מופחתת

  חשיפה מוגברת

  • המצלמה מצלמת סדרה של שלושה צילומים, בהתאם להגדרת מצב הצילום הממונע שצוין, בסדר הבא: חשיפה רגיל, חשיפה מופחתת וחשיפה מוגברת.
  • AEB לא יבוטל באופן אוטומטי. כדי לבטל AEB, בצעו את שלב 2 כדי לכבות את תצוגת טווח AEB.

שימו לב

 • ייתכן שבמצב AEB פיצוי החשיפה יהיה פחות יעיל אם ההגדרה של [צילום: Auto Lighting Optimizer/צילום: ממטב תאורה אוטומטי] () שונה מ [Disable/הפסקה].

הערה

 • אם ההגדרה של מצב הצילום הממונע הוא [צילום יחיד], לחצו על כפתור הצילום שלוש פעמים עבור כל צילום. במצב [צילום רציף], לחיצה ממושכת מלאה על כפתור הצילום מצלמת שלוש תמונות, בזו אחר זו, ולאחר מכן המצלמה מפסיקה לצלם באופן אוטומטי. כאשר ההגדרה היא [10 שנ' טיימר עצמי] או [2 שנ' טיימר עצמי], המצלמה מצלמת שלושה צילומים לאחר השהייה של 10 או 2 שניות. כאשר ההגדרה היא [טיימר עצמי: רציף], מצולמים פי שלושה צילומים רצופים ממספר הצילומים שצוין.

 • ניתן להגדיר AEB בשילוב עם פיצוי חשיפה.
 • AEB אינו זמין עם צילום עם מבזק, צמצום רעשים בריבוי צילומים, מסנן יצירתי או צילום בחשיפה ארוכה.
 • AEB יבוטל אוטומטית אם תבצעו את אחת מהפעולות הבאות: העברת מתג ההפעלה למצב כיבוי או כאשר המבזק טעון במלואו.