רישום סגנון תמונה

ניתן לבחור סגנון תמונה בסיסי כגון [Portrait/דיוקן] או [Landscape/נוף], להתאים אותו כרצונכם, ולרשום אותו בפריטים [User Def. 1/הגדרת מש. 1] – [User Def. 3/הגדרת מש. 3]. שימושי בעת יצירת מספר סגנונות תמונה עם הגדרות שונות.

כאן ניתן לשנות גם סגנונות תמונה שרשמתם במצלמה באמצעות EOS Utility (תוכנת EOS, ).

 1. בחרו ב-[צילום: Picture Style/צילום: סגנון תמונה].

 2. בחרו במספר סגנון שהוגדר על ידי המשתמש.

  • בחרו מספר בין [User Def. 1/הגדרת מש. 1] ל[User Def. 3/הגדרת מש. 3], ולאחר מכן לחצו על הלחצן INFO.
 3. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

  • לאחר שבחרתם ב-[Picture Style/סגנון תמונה], לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
 4. בחרו סגנון תמונה בסיסי.

  • בחרו את סגנון התמונה הבסיסי.
  • בחרו סגנונות בדרך זו גם בעת התאמת סגנונות הרשומים למצלמה באמצעות EOS Utility (תוכנת EOS).
 5. בחרו אפשרות.

 6. הגדירו את רמת האפקט.

  • לחצו על הלחצן MENU כדי לשמור את ההגדרה המותאמת ולחזור למסך בחירת סגנון תמונה.

   סגנון התמונה הבסיסי יצוין מימין ל-[User Def. */הגדרת משתמש *].

   שם סגנון שמופיע בכחול מציין שהגדרתם אותו באופן שונה מברירת המחדל שלו.

שימו לב

 • אם סגנון תמונה כבר רשום ב-[User Def. */הגדרת משתמש *], שינוי סגנון התמונה הבסיסי יבטל את הגדרות הפרמטרים של סגנון התמונה הרשום הקודם שהוגדר על ידי המשתמש.
 • הגדרות [User Def. */הגדרת משתמש *] מתבטלות בעת ביצוע איפוס של [Basic settings/הגדרות בסיסיות] באמצעות [הגדרה: Reset camera/הגדרה: אפס מצלמה] ().

הערה

 • כדי לצלם עם סגנון תמונה רשום, בחרו את [User Def. */הגדרת משתמש *] הרשום, ולאחר מכן צלמו.
 • לפרטים כיצד לרשום במצלמה קובץ של סגנון תמונה, עיינו בהוראות השימוש של EOS Utility ().