הגדרות איזון לבן

איזון לבן (WB) נועד לגרום לאזורים הלבנים להיראות לבנים. בדרך כלל, ההגדרה אוטומטי [] (עדיפות לסביבה) או [] (עדיפות ללבן) תשיג איזון לבן נכון. אם במצב אוטומטי הצבעים לא נראים טבעיים, ניתן לבחור את איזון הלבן המתאים למקור האור או להגדיר אותו ידנית על ידי צילום עצמים לבנים.

 1. בחרו ב-[‎צילום: White balance/‏צילום: WB].

 2. בחרו אפשרות.

(בקירוב)
צג מצב טמפרטורת צבע (K: קלווין)
Auto: Ambience priority/אוט.: עדיפות אווירה 3000–7000
Auto: White priority/אוט.: עדיפות לבן
Daylight/אור יום 5200
Shade/צל 7000
Cloudy/מעונן, דמדומים, שקיעה 6000
Tungsten light/תאורת טונגסטן 3200
White fluorescent light/תאורת ניאון לבן 4000
Flash/מבזק הגדרה אוטומטית*
Custom/מותאם אישית 2000–10000
טמפרטורת צבע Color temp./טמפרטורת צבע 2500–10000

מתאים למבזקי Speedlite עם יכולת שידור טמפרטורת צבע. אחרת, הערך יתוקן לכ-6000K.

איזון לבן

העין האנושית מסתגלת לשינויים בתאורה כך שאובייקטים לבנים נראים לבנים תחת כל סוגי התאורה. מצלמות דיגיטליות קובעות את הלבן לפי טמפרטורת הצבע של התאורה, ועל סמך זה מיישמות עיבוד תמונה כדי לגרום לגוונים של הצבע להיראות טבעיים בצילומים שלכם.

[] איזון לבן אוטומטי

שימוש ב-[איזון לבן אוטומטי] מאפשר להגביר מעט את עוצמת הטלת הצבע החם של התמונה בעת צילום סצנה בתאורה של נורת ליבון.

בחירה ב-[אוטומטי: עדיפות ללבן] מאפשרת להפחית את עוצמת הטלת הצבע החם של התמונה.

 1. בחרו ב-[צילום: ‎White balance/‏צילום: WB].

 2. בחרו ב-[איזון לבן אוטומטי].

  • לאחר שבחרתם ב-[איזון לבן אוטומטי], לחצו על הלחצן INFO.
 3. בחרו אפשרות.

שימו לב

 • הערות בנוגע להגדרת [אוטומטי: עדיפות ללבן]

 • נושאי צילום בצבעים חמים עלולים להיראות דהויים יותר.
 • ייתכן שבסצנה עם כמה מקורות אור הצבע החם של התמונה לא יופחת.
 • בעת שימוש במבזק, הגוון של הצבע יהיה זהה לזה של [איזון לבן אוטומטי].

[] איזון לבן מותאם אישית

איזון לבן מותאם אישית מאפשר לכם להגדיר ידנית את איזון הלבן עבור מקור האור המסוים של מקום הצילום. הקפידו לבצע את התהליך מתחת למקור האור שבמקום הצילום בפועל.

 1. צלמו חפץ לבן.

  • כוונו את המצלמה לחפץ לבן רגיל, כך שהצבע הלבן ימלא את המסך כולו.
  • התמקדו ידנית בחפץ וצלמו עם החשיפה הרגילה שהוגדרה עבור החפץ הלבן.
  • ניתן להשתמש בכל אחת מהגדרות איזון הלבן.
 2. בחרו ב-[צילום: Custom White Balance/צילום: איזון לבן מותאם אישית].

 3. ייבאו נתוני איזון לבן.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור את התמונה שצולמה בשלב 1, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

   בחרו ב-[OK] כדי לייבא את הנתונים.

 4. בחרו ב-[צילום: ‎White balance/‏צילום: WB].

 5. בחרו ב-[מותאם אישית].

שימו לב

 • אם החשיפה שהתקבלה בשלב 1 שונה מאוד מהחשיפה הרגילה, ייתכן שלא יתקבל איזון לבן נכון.
 • לא ניתן לבחור בתמונות הבאות: תמונות שצולמו עם סגנון התמונה [Monochrome/מונוכרום], תמונות עם מסנן יצירתי שהוגדר לפני או אחרי הצילום, תמונות חתוכות או תמונות שצולמו במצלמה אחרת.
 • ייתכן שיופיעו לבחירה גם תמונות שלא ניתן להשתמש בהן בהגדרה זו.

הערה

 • במקום לצלם חפץ לבן, ניתן גם לצלם כרטיס אפור או מחזיר אור רגיל של 18% אפור (זמין מסחרית).

[] טמפרטורת צבע

 1. בחרו ב-[צילום: ‎White balance/‏צילום: WB].

 2. הגדירו את טמפרטורת הצבע.

  • בחרו ב-[טמפרטורת צבע].
  • סובבו את הגלגל גלגל כדי להגדיר את טמפרטורת הצבע המועדפת עליכם, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • ניתן להגדיר טמפרטורת צבע בטווח (בקירוב) שבין 2500K ל-10000K במרווחים של 100K.

שימו לב

 • בעת הגדרת טמפרטורת הצבע עבור מקור אור מלאכותי, הגדירו את תיקון האיזון הלבן (הסטה למג'נטה או ירוק) לפי הצורך.
 • בעת הגדרת [טמפרטורת צבע] לערך שנמדד עם מד טמפרטורת צבע זמין מסחרית, צלמו כמה צילומי בדיקה מראש והתאימו את ההגדרה לפי הצורך כדי לפצות על הבדלים כלשהם בין מד טמפרטורת הצבע למצלמה.