יחס תצוגה של תמונת סטילס

ניתן לשנות את יחס התצוגה של התמונה.

 1. בחרו ב-[צילום: Still img aspect ratio/צילום: יחס אורך/רוחב].

 2. הגדירו את יחס התצוגה.

  • בחרו יחס תצוגה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
 • תמונות JPEG‏

  התמונות יצולמו ביחס התצוגה שהוגדר.

 • תמונות RAW

  התמונות יצולמו תמיד ביחס תצוגה של [3:2]. מידע על יחס התצוגה שהוגדר יתווסף לקובץ תמונה מסוג RAW, וזה יאפשר ל-Digital Photo Professional (תוכנת EOS) ליצור תמונה עם אותו יחס תצוגה שהוגדר בזמן הצילום בעת עיבוד תמונות RAW באמצעות תוכנה זו.

יחס תצוגה
4:3 16:9 1:1

הערה

 • תמונות RAW שצולמו ביחס תצוגה של [4:3], [16:9] או [1:1] מוצגות במהלך הצפייה עם קווים המציינים את יחס התצוגה המתאים, אך קווים אלה אינם נשמרים בתמונה.