תאריך/שעה/אזור

בעת הפעלת המצלמה בפעם הראשונה או אם התאריך/שעה/אזור אופסו, בצעו את השלבים הבאים כדי להגדיר קודם את אזור הזמן.

ההגדרה של אזור הזמן בהתחלה מאפשרת לבצע התאמות עתידיות בקלות ועדכון אוטומטי של התאריך והשעה בהתאם לאזור הזמן.

הקפידו תמיד להגדיר את התאריך והשעה שלכם מכיוון שהם נכללים בפרטי התמונות שאתם מצלמים.

 1. בחרו ב-[הגדרה: Date/Time/Zone/הגדרה: אזור/תאריך/שעה].

 2. הגדרת אזור הזמן.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינהכדי לבחור ב-[Time zone/אזור זמן].
  • לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • השתמשו בלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור את אזור הזמן ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • אם אזור הזמן שלכם אינו מופיע ברשימה, לחצו על הלחצן MENU, ולאחר מכן הגדירו את הפרש הזמן מ-UTC ב-[Time difference/הפרש שעות].
  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור ב-[Time difference/הפרש שעות] (+–/שעה/דקה), ולאחר מכן לחצו על הלחצןכפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • הגדירו את הערך באמצעות הלחצנים למעלהלמטה, ולאחר מכן לחצו על הכפתור כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • לאחר הזנת אזור הזמן או הפרש הזמן, השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור ב-[OK].
 3. הגדרת התאריך והשעה.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור פריט, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • הגדירו את הערך באמצעות הלחצנים למעלהלמטה, ולאחר מכן לחצו על הכפתור כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
 4. הגדרת שעון קיץ.

  • הגדירו לפי הצורך.
  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור ב-[כיבוי שעון קיץ], ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • השתמשו בלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור ב-[שעון קיץ], ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • כאשר שעון קיץ מוגדר במצב [שעון קיץ], תתווסף שעה אחת (1) לזמן שנקבע בשלב 3. הגדרת [כיבוי שעון קיץ] תבטל את שעון הקיץ והשעה תחזור שעה אחת (1) אחורה.
 5. צאו מההגדרה.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינהכדי לבחור ב-[OK].

שימו לב

 • ייתכן שהגדרה של [Date/Time/Zone/תאריך/שעה/אזור] עשויה להתאפס בתנאים מסוימים, כגון כאשר המצלמה מאוחסנת ללא הסוללה, כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או כאשר היא חשופה לטמפרטורות מקפיאות למשך פרק זמן ממושך. במקרה כזה, הגדירו אותם שוב.
 • לאחר שינוי [Zone/Time difference/אזור/הפרש שעה], בדקו שהתאריך והשעה נכונים.

הערה

 • משך הכיבוי האוטומטי עשוי להתארך כאשר מוצג המסך [הגדרה: ‎Date/Time/Zone/‏הגדרה: אזור/תאריך/שעה].