הנחיות כלליות לצילום וידאו

שימו לב

 • הנחיות לצילום וידאו

 • אל תכוונו את המצלמה לעבר מקור אור טבעי (כגון השמש) או מלאכותי חזק. פעולה זו עלולה לגרום נזק לחיישן התמונה או לרכיבים פנימיים אחרים של המצלמה.
 • אם אתם מקליטים אובייקטים עם פרטים עדינים, ייתכן שיווצרו תבנית מוארה (moire) או צבעים כוזבים.
 • האיזון הלבן עשוי להשתנות אם מהירות ה-ISO או ערך הצמצם משתנים במהלך הקלטת וידאו כאשר [איזון לבן אוטומטי] או [אוטומטי: עדיפות ללבן] מוגדרים.
 • הקלטת וידאו תחת תאורת פלורסנט או לד עלולה לגרום למסך להבהב.
 • מיקוד אוטומטי עם עדשת USM במהלך הקלטת וידאו בתאורה חלשה עלול לגרום להקלטת פסים אופקיים בווידאו. רעש דומה עשוי להופיע בעת מיקוד ידני (MF) עם עדשות מסוימות המצוידות בטבעת מיקוד אלקטרונית.
 • מומלץ לבצע מספר הקלטות ניסיון אם בכוונתכם לבצע זום במהלך הקלטת וידאו. ביצוע זום להגדלה בעת הקלטת וידאו עלול לגרום לשינויים בחשיפה, להקלטה של צלילים מכניים ממנגנון העדשה, לרמת שמע לא אחידה או לאובדן מיקוד.
 • הגדרת ערכי צמצם גדולים עלולה לעכב או למנוע מיקוד מדויק.
 • ביצוע מיקוד אוטומטי במהלך הקלטת וידאו עלול לגרום לבעיות מהסוגים הבאים: אובדן משמעותי של מיקוד באופן זמני, הקלטה של שינויים בבהירות הווידאו, הפסקה זמנית של הקלטת וידאו או הקלטה של צלילים מכניים של מנגנון העדשה.
 • אין לכסות את המיקרופונים המובנים () באמצעות האצבעות או חפצים אחרים.
 • ראו גם הנחיות כלליות לצילום תמונות סטילס, לפי הצורך.
 • כאשר המצלמה מחוברת ל-Wi-Fi היא עלולה להתחמם במהלך ההקלטה. השתמשו בחצובה או באמצעים אחרים כדי להימנע מהקלטה באחיזה ידנית של המצלמה.
 • סמל [אזהרת טמפרטורה אדומה] אזהרת טמפרטורה פנימית מואר באדום

 • הסמל האדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] מופיע אם פנים המצלמה מתחמם במהלך הקלטה ממושכת של וידאו או נמצאת בסביבה חמה.
 • הסמל האדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] מציין שהקלטת הווידאו תסתיים בקרוב באופן אוטומטי. במצב זה לא ניתן להמשיך להקליט עד שהטמפרטורה הפנימית של המצלמה יורדת; כבו את המצלמה והמתינו עד שתתקרר. שימו לב שמשך הזמן מרגע הופעת הסמל האדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] ועד לעצירת ההקלטה משתנה בהתאם לתנאי הצילום.
 • הסמל האדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] יופיע מוקדם יותר בעת הקלטת וידאו ממושכת בטמפרטורה גבוהה. כבו תמיד את המצלמה כאשר אינכם מקליטים.
 • איכות ההקלטה והתמונה

 • אם מתג Image Stabilizer (מייצב תמונה) נמצא במצב ON ולעדשה המחוברת שלכם יש Image Stabilizer (מייצב תמונה), המייצב יופעל ברצף גם אם לא תלחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום. פעולה זו צורכת סוללה ועלולה בתנאים מסוימים לקצר את משך ההקלטה הכולל. כאשר אין צורך בשימוש Image Stabilizer (מייצב תמונה), כגון בעת שימוש בחצובה, מומלץ שמתג ייצוב התמונה יהיה במצב OFF.
 • אם הבהירות משתנה בעת הקלטת וידאו בחשיפה אוטומטית, ייתכן שייראה כאילו הווידאו נעצר לרגע. במקרה כזה, הקליטו את הווידאו עם חשיפה ידנית.
 • אם קיים מקור אור בהיר מאוד בתמונה, ייתכן שהאזור הבהיר ייראה שחור על המסך. סרטי וידאו מוקלטים ונראים כמעט בדיוק כפי שהם מופיעים על המסך.
 • איכות התמונה עשויה לרדת בעת הקלטת וידאו בשילוב מסוים של תנאי צילום, כגון מהירות ISO גבוהה, טמפרטורה גבוהה, מהירות תריס איטית ותאורה חלשה.
 • הקלטת וידאו ממושכת עלולה לחמם את פנים המצלמה ולהשפיע על איכות התמונה. כאשר זה אפשרי, כבו את המצלמה אם אינכם מקליטים וידאו.
 • ייתכן שבמכשירים מסוימים איכות התמונה והשמע של סרטי וידאו תהיה נמוכה יותר, וייתכן גם שלא ניתן יהיה לצפות בווידאו גם אם המכשירים האחרים תומכים בתבניות MP4.
 • אם אתם משתמשים בכרטיס עם מהירות כתיבה איטית, ייתכן שיופיע מחוון ייעודי בצד ימין של המסך בעת הקלטת וידאו. המחוון מציין כמה נתונים עדיין לא נכתבו לכרטיס (הקיבולת הנותרת של זיכרון המאגר הפנימי), ובכרטיסים איטיים יותר הוא עולה מהר יותר. אם המחוון מתמלא (1), הקלטת הווידאו תיפסק אוטומטית.

 • בעת שימוש בכרטיסים עם מהירויות כתיבה גבוהות, המחוון אינו מופיע או שהרמה (אם המחוון מופיע) לא תעלה באופן משמעותי. מומלץ תמיד להקליט כמה סרטי וידאו לבדיקה כדי לוודא שמהירות הכתיבה של הכרטיס מהירה מספיק.
 • אם המחוון יראה שהכרטיס מלא, הקלטת הווידאו תיעצר באופן אוטומטי, וייתכן גם ששמע מסוף ההקלטה לא יוקלט כראוי.
 • אם מהירות הכתיבה של הכרטיס יורדת (עקב פיצול) והמחוון מופיע, אתחול של הכרטיס עשוי להאיץ את מהירות הכתיבה.
 • הגבלות שמע

 • שימו לב להגבלות הבאות על הקלטת שמע בווידאו.

  • שני הפריימים האחרונים (בקירוב) מוקלטים ללא שמע.
  • בעת צפייה בווידאו ב-Windows, ייתכן חוסר סנכרון קל בין התמונה והשמע של הווידאו.

הערה

 • הערות עבור הקלטת וידאו

 • כל הקלטת וידאו יוצרת קובץ וידאו חדש בכרטיס.
 • בהקלטת וידאו ב-4K, Full HD ו-HD, שדה הראייה הוא כ-100%.
 • כדי להקליט/לעצור הקלטה של וידאו על ידי לחיצה מלאה על כפתור הצילום, הגדירו את [Fully-press/לחיצה מלאה] שב-[הגדרה: Shutter btn function for movies/הגדרה: תפקוד לחצן תריס לווידיאו] למצב [Start/stop mov rec/התחל/הפסק וידיאו].
 • המיקרופון המובנה () מקליט שמע במצב מונו.
 • כאשר מחובר למצלמה מיקרופון חיצוני, ההקלטה נעשית דרכו במקום במיקרופון המובנה.
 • ניתן להשתמש ברוב המיקרופונים החיצוניים התואמים לשקעי מיני 3.5 מ"מ.
 • הקלטת וידאו עם מיקוד מוגדר מראש אפשרית בעת שימוש בעדשות טלפוטו (סופר) עם הפונקציונליות הזו ושיצאו לשוק במחצית השנייה של 2011 או לאחר מכן.
 • סרטי וידאו ב-4K, Full HD ו-HD מוקלטים בדגימת הצבע YCbCr 4:2:0 (8-bit) ובמרחב הצבעים BT.709.