חיבור וניתוק עדשות RF/RF-S

שימו לב

 • אין להביט בשמש ישירות דרך עדשה כלשהי. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן ראייה.
 • בעת חיבור או ניתוק עדשה, העבירו את מתג ההפעלה של המצלמה למצב כיבוי.
 • אם החלק הקדמי (טבעת המיקוד) של העדשה מסתובב במהלך המיקוד האוטומטי, אל תיגעו בחלק המסתובב.

טיפים למניעת לכלוך ואבק

 • כאשר אתם מחליפים את העדשות, עשו זאת במהירות ובסביבה עם כמה שפחות אבק.
 • בעת אחסון המצלמה ללא עדשה מחוברת, הקפידו לחבר את מכסה הגוף למצלמה.
 • נקו לכלוך ואבק ממכסה גוף המצלמה לפי שתחברו אותו.

חיבור עדשה

 1. הסירו את המכסים.

  • הסירו את מכסה העדשה האחורי (1) ואת מכסה הגוף (2) על ידי סיבובם בכיוון שמוצג בחיצים שבאיורים.
 2. חברו את העדשה.

  • ישרו את סמן ההתקנה האדום של העדשה עם סמן ההתקנה האדום של המצלמה וסובבו את העדשה בכיוון החץ שבאיור עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
 3. הגדירו את מצב המיקוד במצב AF.

  • AF מייצג מיקוד אוטומטי.
  • MF מייצג מיקוד ידני. המיקוד האוטומטי מושבת.
  • עבור עדשות RF ללא מתג מצב מיקוד

   הגדירו את [צילום: Focus mode/צילום: מצב מיקוד] למצב [AF].

   הערה

   • לא זמין במצב או .
  • עבור עדשות RF עם מתג מצב מיקוד

   העבירו את מתג מצב מיקוד העדשה למצב AF. מכיוון שההגדרה בעדשה מקבלת עדיפות, להגדרת המצלמה אין כל השפעה.

 4. הסירו את מכסה העדשה הקדמי.

ניתוק עדשה

 • בעת לחיצה על לחצן שחרור העדשה, סובבו את העדשה בכיוון החץ שמופיע באיור.

  • סובבו את העדשה עד שהיא נעצרת, ואז נתקו אותה.
  • חברו את מכסה העדשה האחורי לעדשה שהוצאתם.