עדיפות לגוון אזורים בהירים

ניתן להפחית חשיפת יתר וחיתוך של אזורים בהירים בתמונה.

  1. בחרו ב-[צילום: Highlight tone priority/צילום: סמן עדיפות גוון].

  2. הגדירו את האפשרות.

    • [Enable/הפעלה]: שיפור ההדרגתיות באזורים בהירים. המעברים ההדרגתיים בין גוונים אפורים ובהירים הופכים לחלקים יותר.
    • [Enhanced/משופר]: בתנאי צילום מסוימים הפונקציה מצמצמת חשיפת יתר באזורים בהירים אפילו יותר מאשר במצב [Enable/הפעלה].

שימו לב

  • הרעש של התמונה עשוי להיות מעט גבוה יותר.
  • טווח ה-ISO הזמין מתחיל מ-ISO 200. לא ניתן להגדיר מהירויות ISO מורחבות.
  • האפשרות [Enhanced/משופר] אינה זמינה בהקלטת וידאו.
  • ייתכן שבצילום במצב [Enhanced/משופר] התמונות ייראו שונות מהצפוי.