חיבור מחדש באמצעות Wi-Fi

בצעו את השלבים הבאים כדי להתחבר מחדש למכשירים או לשירותי אינטרנט עם הגדרות חיבור רשומות.

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

 2. בחרו אפשרות.

  • בחרו באפשרות להתחבר באמצעות Wi-Fi מההיסטוריה המוצגת. אם האפשרות אינה מוצגת, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לעבור בין המסכים.
  • ההיסטוריה אינה מוצגת כאשר [Connection history/היסטוריית חיבור] מוגדרת במצב [Hide/הסתר] ().
 3. הפעילו את המכשיר המחובר.

  [] טלפון חכם

  • הפעילו את Camera Connect.
  • אם יעד החיבור בטלפון החכם השתנה, שחזרו את ההגדרה כדי ליצור חיבור Wi-Fi עם המצלמה או עם אותה נקודת גישה כמו המצלמה.

   כאשר המצלמה מחוברת ישירות למכשיר באמצעות Wi-Fi, הכיתוב "_Canon0A" מוצג בסוף שם הרשת (SSID).

  [] מחשב

  • במחשב, הפעילו את תוכנת ה-EOS.
  • אם יעד החיבור של המחשב השתנה, שחזרו את ההגדרה כדי להתחבר באמצעות Wi-Fi למצלמה או לנקודת הגישה של המצלמה.

   כאשר המצלמה מחוברת ישירות למחשב באמצעות Wi-Fi, הכיתוב "_Canon0A" מוצג בסוף שם הרשת (SSID).

  [] מדפסת

  • אם יעד החיבור של המדפסת השתנה, שחזרו את ההגדרה כדי ליצור חיבור Wi-Fi עם המצלמה או עם אותה נקודת גישה כמו המצלמה.

   כאשר המצלמה מחוברת ישירות למדפסת באמצעות Wi-Fi, הכיתוב "_Canon0A" מוצג בסוף שם הרשת (SSID).