שפה

  1. בחרו ב-[הגדרה: Language/הגדרה: שפה].

  2. הגדרת השפה הרצויה.