הגדרות תצוגה

ניתן לציין האם התצוגה תופיע במסך או בעינית כדי להימנע מהפעלה בטעות של חיישן העינית.

 1. בחרו ב-[הגדרה: Display settings/הגדרה: הגדרות תצוגה].

 2. הגדירו את [Display control/בקרת תצוגה] במצב [Manual/ידני].

 3. בחרו ב-[Manual display/תצוגה ידנית].

  • Viewfinder/עינית

   השתמש תמיד בעינית לתצוגה.

  • Screen/מסך

   השתמש תמיד במסך לתצוגה.

הערה

 • כאשר [Display control/בקרת תצוגה] מוגדרת במצב [Auto/אוט.], התצוגה תופיע תמיד על המסך אלא אם כן תחזיקו את העינית מול העין שלכם, ואז התצוגה תעבור לעינית.