תכונות הפחתת רעשים

הפחתת רעשים בחשיפה ארוכה

ניתן להפחית רעשים שנוטים להתרחש כאשר מצלמים בחשיפות ארוכות במהירות תריס של שנייה אחת או איטית יותר.

 1. בחרו ב-[צילום: Long exp. noise reduction/צילום: חשיפה ארוכה עם הפחתת רעשים].

 2. הגדירו אפשרות הפחתה.

  • [AUTO] Auto/אוט.

   בתמונות שנחשפות למשך שנייה אחת או יותר, הפחתת הרעש מתבצעת באופן אוטומטי אם מזוהה רעש אופייני לחשיפות ארוכות. הגדרה זו יעילה מספיק בדרך כלל.

  • [ON] Enable/הפעלה

   הפחתת רעשים מתבצעת עבור כל התמונות שנחשפות למשך שנייה אחת או יותר. ההגדרה [Enable/הפעלה] עשויה להפחית רעשים שלא ניתן לזהות באמצעות ההגדרה [Auto/אוט.].

שימו לב

 • כאשר האפשרויות [Auto/אוט.] או [Enable/הפעלה] מוגדרות, ייתכן שהזמן שיידרש להפחתת הרעשים לאחר הצילום יהיה זהה לזה של החשיפה לצילום.
 • שימוש בהגדרה [Enable/הפעלה] עשוי לגרום לתמונות מגורענות יותר בהשוואה לשימוש בהגדרות [Disable/הפסקה] או [Auto/אוט.].
 • לאחר צילום בחשיפה ארוכה במצב [Enable/הפעלה], מסך הצילום לא יוצג במהלך עיבוד הפחתת הרעשים (יופיע הכיתוב [BUSY]), ולא ניתן יהיה לצלם שוב עד לסיום העיבוד.

הפחתת רעשים במהירות ISO גבוהה

ניתן להפחית את רעשי התמונה שנוצרים. פונקציה זו יעילה במיוחד בעת צילום במהירויות ISO גבוהות. בעת צילום במהירויות ISO נמוכות, ניתן להפחית עוד יותר את הרעש בחלקים הכהים יותר של התמונה (אזורי צל).

 1. בחרו ב-[צילום: High ISO speed NR/צילום: מהירות ISO גב. עם הפחתת רעש].

 2. הגדירו את הרמה.

 • [] Multi Shot Noise Reduction/הפחתת רעשים בצילומים מרובים

  הפחתת רעשים כאשר איכות התמונה גבוהה יותר מ-[High/גבוה]. עבור תמונה בודדת, המצלמה מצלמת ארבע צילומים רצופים שמיושרים וממוזגים אוטומטית לתמונת JPEG אחת.

  שימו לב שהאפשרות [Multi Shot Noise Reduction/הפחתת רעשים בצילומים מרובים] אינה זמינה כאשר איכות התמונה מוגדרת ל-RAW או RAW+JPEG.

שימו לב

 • הערות בנוגע להגדרת [Multi Shot Noise Reduction/הפחתת רעשים בצילומים מרובים]

 • אם קיים חוסר התאמה משמעותי בתמונה עקב רעידות של המצלמה, אפקט הפחתת הרעשים עשוי להיות קטן יותר.
 • היזהרו מרעידות של המצלמה כאשר אתם מחזיקים את המצלמה ביד בזמן הצילום. מומלץ להשתמש בחצובה.
 • בצילום של נושאי צילום בתנועה ייתכן שיופיע שובל של תמונות המשך כתוצאה מהתנועה.
 • ייתכן שהיישור האוטומטי לא יפעל כראוי בעת צילום דפוסים שחוזרים על עצמם (סריג, פסים וכדומה) או תמונות שטוחות בצבע אחיד.
 • אם בהירות נושא הצילום משתנה במהלך צילום ארבע התמונות הרצופות, עלולה להיווצר חשיפה חריגה בתמונה.
 • ייתכן שלאחר הצילום יידרש זמן מה לביצוע הפחתת הרעשים ומיזוג התמונות לפני שמירת התמונה בכרטיס. במהלך עיבוד התמונה יוצג הכיתוב [BUSY] במסך המצלמה. לא ניתן יהיה לצלם תמונות נוספות עד לסיום העיבוד.
 • האפשרות [Multi Shot Noise Reduction/הפחתת רעשים בצילומים מרובים] אינה זמינה כאשר מוגדרות התכונות הבאות: חשיפות ארוכות, AEB או תיחום WB, צילום RAW‏ או RAW‏+JPEG, הפחתת רעשים בחשיפה ארוכה או מסננים יצירתיים.
 • במצב זה לא ניתן לצלם עם מבזק. שימו לב שבהתאם להגדרה של [צילום: AF-assist beam firing/צילום: הפעלה של תאורת עזר ל-AF] ייתכן שאלומת העזר למיקוד אוטומטי תופעל.
 • האפשרות [Multi Shot Noise Reduction/הפחתת רעשים בצילומים מרובים] אינה זמינה (אינה מוצגת) עבור הקלטת וידאו.
 • המצלמה עוברת אוטומטית למצב [Standard/רגיל] אם תעבירו את מתג ההפעלה למצב כיבוי, תחליפו את הסוללה או הכרטיס, או תעברו למצבי אזור בסיסי, חשיפה ארוכה או הקלטת וידאו.