פעולות בסיסיות

החזקת המצלמה

כדי לקבל תמונות חדות, החזיקו את המצלמה ללא תנועה כדי למזער את רעידת המצלמה.

 • (1) צילום אופקי
 • (2) צילום אנכי
 1. ביד ימין, החזיקו היטב את המצלמה באמצעות גריפ המצלמה.
 2. ביד שמאל, תמכו בעדשה מלמטה.
 3. הניחו קלות את האצבע המורה על כפתור הצילום.
 4. לחצו קלות את הזרועות והמרפקים שלכם על החלק הקדמי של גופכם.
 5. כדי לשמור על עמידה יציבה, הניחו רגל אחת מעט לפני השנייה.
 6. החזיקו את המצלמה קרוב לפניכם והסתכלו דרך העינית.

כפתור הצילום

כפתור הצילום מופעל בשני שלבים. ניתן ללחוץ חצי לחיצה על כפתור הצילום. לאחר מכן ניתן להמשיך ללחוץ על כפתור הצילום עד ללחיצה מלאה.

חצי לחיצה

פעולה זו מפעילה את המיקוד האוטומטי ואת מערכת החשיפה האוטומטית המגדירים את מהירות התריס וערך הצמצם.

ערך החשיפה (מהירות התריס וערך הצמצם) מוצג על המסך או בעינית למשך 8 שניות (טיימר מדידה/טיימר 8 שניות.).

לחיצה מלאה

פעולה זו משחררת את התריס ומצלמת את התמונה.

 • מניעת רעידות של המצלמה

  תזוזה של מצלמה המוחזקת ביד במהלך רגע החשיפה נקראת רעידת מצלמה. היא יכולה לגרום לתמונות מטושטשות. כדי למנוע רעידת מצלמה, שימו לב לדברים הבאים:

  • החזיקו את המצלמה ללא תזוזה, כפי שמוצג בסעיף החזקת המצלמה.
  • לחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום כדי לבצע מיקוד אוטומטי, ולאחר מכן המשיכו ללחוץ באיטיות עד ללחיצה מלאה על כפתור הצילום.

הערה

 • המצלמה תבצע השהייה לפני צילום תמונה גם אם תלחצו לחיצה מלאה על כפתור הצילום בלי ללחוץ עליו קודם חצי לחיצה, או אם תלחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום ותמשיכו במהירות ללחיצה מלאה.
 • ניתן לחזור למצב המתנה לצילום גם בעת הצגת התפריט או צפייה בתמונה על ידי ביצוע חצי לחיצה על כפתור הצילום.

גלגל גלגל

צפו במסך תוך כדי סיבוב של הגלגל גלגל.

 • השתמשו בגלגל כדי להגדיר את מהירות התריס, ערך הצמצם וכו'.

טבעת בקרה טבעת בקרה

ניתן להגדיר את פיצוי החשיפה על ידי סיבוב טבעת הבקרה של עדשת RF בעת חצי לחיצה על כפתור הצילום במצבים P, Tv, Av, או M.

שימו לב

 • בעת שימוש בעדשה עם טבעת מיקוד/בקרה משולבת ללא מתג למעבר בין התכונות הללו, יש להגדיר את השימוש הרצוי בה ב-[צילום: Focus/control ring/צילום: טבעת מיקוד/בקרה] ().
 • לטבעת הבקרה של מתאם התושבת של טבעת הבקרה EF-EOS R אין השפעה.

INFO לחצן מידע

כל לחיצה על הלחצן INFO משנה את המידע המוצג.

לדוגמה, המסכים הבאים מיועדים לתמונות סטילס.

במצבי אזור בסיסי, המסך (5) אינו מוצג.