הגדרות Bluetooth

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Bluetooth settings/הגדרות אלחוטיות: הגדרות Bluetooth].

 2. בחרו אפשרות.

  • Bluetooth

   אם אינכם מתכוונים להשתמש בפונקציית ה-Bluetooth, בחרו ב-[Disable/הפסקה].

  • Check connection information/בדוק מידע חיבור

   ניתן לבדוק את השם ואת מצב התקשורת של המכשיר המותאם.

  • Bluetooth address/כתובת Bluetooth

   ניתן לבדוק את כתובת ה-Bluetooth של המצלמה.