הגדרות מהירות ISO עבור תמונות סטילס

הגדירו את מהירות ה-ISO (רגישות חיישן התמונה לאור) כך שתתאים לרמת התאורה של הסביבה.

במצבי אזור בסיסי, מהירות ה-ISO מוגדרת באופן אוטומטי.

לפרטים על מהירות ISO בהקלטת וידאו, ראו מהירות ISO בהקלטת וידאו.

 1. לחצו על הלחצן שמאלה.

 2. הגדירו את מהירות ה-ISO.

  • הגדירו את המהירות על ידי לחיצה על הלחצנים שמאלהימינה.
  • ניתן להגדיר את מהירות ה-ISO בטווח של ISO 100-12800 במרווחי עצירה של 3\1.
  • בבחירה במצב [AUTO], מהירות ה-ISO מוגדרת אוטומטית. ניתן גם ללחוץ על הלחצן INFO כדי להגדיר את המהירות למצב [AUTO].
  • במצב [AUTO], חצי לחיצה על כפתור הצילום מציגה את מהירות ה-ISO שמוגדרת בפועל.
  • כדי לבחור במהירות [AUTO] בעת הגדרת [ISO speed/מהירות ISO] ב-[צילום: ISO speed settings/צילום: הגדרות מהירות ISO] (כמוצג למעלה), לחצו על הלחצן INFO.

מדריך מהירות ISO

 • מהירויות ISO נמוכות מפחיתות את הרעש בתמונה אך בתנאי צילום מסוימים עלולות להגביר את הסיכון לרעידות מצלמה/נושא הצילום או להקטין את אזור המיקוד (עומק שדה רדוד יותר).
 • מהירויות ISO גבוהות מאפשרות צילום בתאורה חלשה, אזור מיקוד גדול יותר (עומק שדה עמוק יותר) וטווח מבזק ארוך יותר, אך עשויות להגביר את הרעש בתמונה.

הערה

 • ניתן גם להגדיר את המהירות במסך [ISO speed/מהירות ISO] ב-[צילום: ISO speed settings/צילום: הגדרות מהירות ISO].
 • כדי להוסיף את המהירות [H] (שווה ערך ל-ISO 25600) כאפשרות זמינה, הגדירו את [‎ISO expansion/‏הרחבת ISO] למצב [‎1:Enable/‏1:הפעלה] ב-[הגדרה: Custom Functions(C.Fn)/‏הגדרה: פונקציות מותאמות (C.Fn)] ().

שימו לב

 • הגדרת [צילום: Highlight tone priority/צילום: סמן עדיפות גוון] למצב [Enable/הפעלה] או [Enhanced/משופר] תמנע את האפשרות לבחור ISO 100/125/160 או [H] (שווה ערך ל-ISO 25600) ().
 • צילום בטמפרטורות גבוהות עלול לגרום לכך שהתמונות ייראו מגורענות יותר. גם חשיפות ארוכות עלולות לגרום לצבעים חריגים בתמונה.
 • בצילום במהירויות ISO גבוהות ייתכן שיופיעו בתמונה רעשים (כגון נקודות אור או פסים) או צבעים חריגים.
 • בצילום נושאי צילום מטווח קרוב במהירות ISO גבוהה עלולה להתרחש חשיפת יתר.
 • בצילום בתנאים שמייצרים רעש תמונה קיצוני, כגון שילוב של מהירות ISO גבוהה עם טמפרטורה גבוהה וחשיפה ארוכה, ייתכן שהתמונות לא יצולמו כראוי.
 • בצילום במצב H (שמציין מהירות ISO מורחבת, שוות ערך ל-ISO 25600) ייתכנו יותר רעשים בתמונה (כגון נקודות אור או פסים), צבעים לא סדירים וירידה ברזולוציה הנראית לעין.

מהירות ISO‏ [AUTO] מרבית

ניתן להגדיר את מהירות ה-ISO המרבית של ISO אוטומטי בטווח שבין ISO 400-12800.

 1. בחרו ב-[‎צילום: ISO speed settings/‏צילום: הגדרות מהירות ISO].

 2. בחרו ב-[Max for Auto/מקס. לאוטומטי].

  • בחרו ב-[Max for Auto/מקס. לאוטומטי], ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
 3. בחרו את מהירות ה-ISO.

  • בחרו במהירות ה-ISO ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.