מיקוד ידני אלקטרוני של העדשה

עבור עדשות המצוידות מיקוד ידני אלקטרוני, ניתן לציין כיצד ייעשה שימוש בכוונון מיקוד ידני במצב מיקוד אוטומטי לצילום יחיד.

 1. בחרו ב-[צילום: Lens electronic MF/צילום: מיקוד ידני אלקטרוני של העדשה].

 2. בחרו פריט.

  • Disable after One-Shot AF/הפסק לאחר One-Shot AF

   כוונון המיקוד הידני יושבת לאחר פעולת המיקוד האוטומטי.

  • Enable after One-Shot AF/אפשר לאחר One-Shot AF

   לאחר פעולת המיקוד האוטומטי, ניתן להמשיך ללחוץ חצי לחיצה על כפתור הצילום ולכוונן את המיקוד באופן ידני.

שימו לב

 • לפרטים על מפרט המיקוד הידני של העדשה שלכם, עיינו בהוראות השימוש של העדשה.