הגדרת תנאי חיפוש תמונות

ניתן לסנן את תצוגת התמונות בהתאם לתנאי החיפוש שלכם. לאחר הגדרת תנאי חיפוש של תמונות, ניתן לצפות ולהציג רק את התמונות שנמצאו.

ניתן גם להגן, לדרג, להפעיל מצגת, למחוק ולהחיל פעולות אחרות על תמונות מסוננות.

 1. בחרו ב-[צפייה: Set image search conditions/צפייה: קבע את תנאי חיפוש התמונות].

 2. הגדירו את תנאי החיפוש.

  • השתמשו בלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור אפשרות.
  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי להגדיר את האפשרות.
  • משמאל לאפשרות יופיע הסימון [סימון] (1). (מציין את תנאי החיפוש).
  • בחירת אפשרות כלשהי ולחיצה על הלחצן INFO, תסיר את הסימון [סימון] (זה מבטל את תנאי החיפוש).
  אפשרות תיאור
  Rating/דירוג הצגת תמונות עם תנאי (הדירוג) שנבחר.
  Date/תאריך הצגת תמונות שצולמו בתאריך הצילום שנבחר.
  Folder/תיקייה הצגת תמונות בתיקייה שנבחרה.
  Protect/הגנה הצגת תמונות עם תנאי (ההגנה) שנבחר.
  Type of file (1)/סוג הקובץ (1) הצגת תמונות מסוג הקובץ שנבחר.
  Type of file (2)/סוג הקובץ (2) הצגת תקצירי וידאו.
 3. החל את תנאי החיפוש.

  • לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה וקראו את ההודעה המוצגת.
  • בחרו ב-[OK].

   תנאי החיפוש הוגדר.

 4. הצגת התמונות שנמצאו.

  • לחצו על הלחצן צפייה.

   רק התמונות שמתאימות לתנאים שנקבעו (מסוננות) יוצגו.

   כאשר מוצגות תמונות שסוננו על פי תנאי החיפוש, תופיע מסגרת צהובה סביב המסך (2).

ניקוי תנאי החיפוש

עברו למסך בשלב 2 ולחצו על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF) כדי לנקות את כל תנאי החיפוש.

שימו לב

 • אם אין אף תמונה שתואמת לתנאי החיפוש, לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה בשלב 3 לא תציג תוצאות.

הערה

 • ייתכן שתנאי החיפוש ינוקו לאחר כיבוי המצלמה והפעלתה מחדש, ביצוע פעולות בכרטיס או עריכת תמונה.
 • משך הכיבוי האוטומטי עשוי להתארך כאשר מוצג המסך [צפייה: Set image search conditions/צפייה: קבע את תנאי חיפוש התמונות].