הוראות בטיחות

הקפידו לקרוא את ההוראות הללו כדי להפעיל את המוצר באופן בטוח.

פעלו בהתאם להוראות אלו כדי למנוע פציעה או נזק למפעיל המוצר או לאחרים.

אזהרהאזהרה:
מציינת סיכון לפציעה חמורה או מוות.
 • יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים קטנים.

  יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים.

  רצועה הכרוכה סביב צווארו של אדם עלולה לגרום לחנק.

  בליעה של חלקי המצלמה וכן של הרכיבים והאביזרים המסופקים עם המצלמה מסוכנת. במקרה של בליעה, יש לפנות לקבלת סיוע רפואי מיידי.

  בליעה של הסוללה מסוכנת. במקרה של בליעה, יש לפנות לקבלת סיוע רפואי מיידי.

 • המוצר מכיל סוללת כפתור/מטבע

  סוללות כפתור חדשות או משומשות מהוות סכנה ויש להרחיק אותן בכל זמן מהישג ידם של ילדים.

  סוללות אלו עלולות לגרום לפציעות חמורות או קטלניות בתוך שעתיים (2) או פחות מרגע בליעתן או הימצאותן בתוך חלק גוף כלשהו.

  במקרה של חשד לבליעה או חדירה של סוללת כפתור לחלק גוף כלשהו, יש לפנות מייד לטיפול רפואי.

 • יש להשתמש רק במקורות החשמל שצוינו בהוראות השימוש של המוצר.
 • אין לפרק או לבצע שינויים במוצר.
 • אין לחשוף את המוצר לזעזועים או לרעידות/רטט חזקים.
 • אין לגעת בחלקים פנימיים חשופים.
 • יש להפסיק את השימוש במוצר במקרה של תנאים חריגים כגון נוכחות עשן או ריח מוזר.
 • אין לנקות את המוצר באמצעות ממסים אורגניים כגון אלכוהול, בנזין או מדללי צבע.
 • אין להרטיב את המוצר. אין להכניס למוצר חפצים זרים או נוזלים.
 • אין להשתמש במוצר במקום שבו עשויים להימצא גזים דליקים.

  אי ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות, פיצוץ או שרפה.

 • אין להשאיר עדשה, כולל כאשר היא מחוברת למצלמה/מצלמת וידאו, חשופה ולא מכוסה כראוי במכסה העדשה שלה.

  העדשה עלולה למקד את קרני האור ולגרום לשרפה.

 • אין לגעת במוצר כאשר הוא מחובר לשקע חשמל במהלך סופות ברקים.

  קיימת סכנת התחשמלות.

 • יש לציית להוראות הבאות בעת שימוש בסוללות הזמינות באופן מסחרי או במארזי סוללות שסופקו עם המוצר.

  • יש להשתמש בסוללות/מארזי סוללות רק עם המוצר שצוין עבורם.
  • אין לחמם סוללות/מארזי סוללות או לחשוף אותם לאש.
  • אין לטעון סוללות/מארזי סוללות באמצעות מטעני סוללות שאינם מורשים.
  • אין לחשוף את החיבורים ללכלוך או לתת להם לבוא במגע עם פינים מתכתיים או חלקי מתכת אחרים.
  • אין להשתמש בסוללות/מארזי סוללות דולפים.
  • בעת השלכת סוללות/מארזי סוללות, יש לבודד את החיבורים בעזרת נייר דבק או אמצעים אחרים.

  אי ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות, פיצוץ או שרפה.

  במקרה של דליפה מסוללה/מארז סוללות והחומר בא במגע עם העור או הבגדים, יש לשטוף היטב את האזור שנחשף במים זורמים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף את העיניים היטב בכמויות גדולות של מים זורמים נקיים ולפנות לקבלת סיוע רפואי מיידי.

 • יש לציית להוראות הבאות בעת שימוש במטען סוללות או בשנאי.

  • נקו מדי פעם הצטברות של אבק על תקע החשמל ושקע החשמל באמצעות מטלית יבשה.
  • אין לחבר או לנתק את המוצר מהחשמל בידיים רטובות.
  • אין להשתמש במוצר אם תקע החשמל אינו מוכנס במלואו לשקע החשמל.
  • אין לחשוף את תקע החשמל והחיבורים ללכלוך או לתת להם לבוא במגע עם פינים מתכתיים או חלקי מתכת אחרים.
  • אין לגעת במטען הסוללות או בשנאי המחוברים לשקע חשמל במהלך סופות ברקים.
 • אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל. אין לגרום נזק לכבל החשמל, לקרוע אותו או לבצע בו שינויים כלשהם.
 • אין לעטוף את המוצר בבד או בחומרים אחרים בעת השימוש בו או זמן קצר לאחר השימוש בו כאשר המוצר עדיין חם.
 • אין לנתק את המוצר מהחשמל על ידי משיכת כבל החשמל.
 • אין להשאיר את המוצר מחובר למקור חשמל לפרקי זמן ארוכים.
 • אין לטעון סוללות/מארזי סוללות כאשר טמפרטורת הסביבה היא מתחת ל-5° צלזיוס או גבוהה מ-40° צלזיוס.

  אי ציות להוראה זו עלול לגרום להתחשמלות, פיצוץ או שרפה.

 • אין לאפשר למוצר לבוא במגע מתמשך עם אותו אזור מסוים בגוף במהלך השימוש.

  הדבר עלול לגרום לכוויות מגע בטמפרטורה נמוכה, שגורמות לאדמומיות בעור ושלפוחיות, גם אם לא מרגישים שהמוצר חם. יש להשתמש בחצובה בעת שימוש במוצר באזורים חמים או על ידי אנשים שסובלים מבעיות במחזור הדם או שלעורם יש רגישות מופחתת לחום.

 • צייתו לכל הנחיה לכבות את המוצר במקומות שבהם אסור להשתמש בו מבחינה בטיחותית.

  אי ציות להנחיה כזו עלול לגרום לתקלה בציוד אחר שנמצא בסביבה עקב השפעת גלים אלקטרומגנטיים ואף לגרום לתאונות.

 • אין להשאיר סוללות ליד חיות מחמד.

  נשיכת הסוללה על ידי חיות מחמד עלולה לגרום לדליפה, התחממות יתר או פיצוץ, וכתוצאה מכך לנזק למוצר או להתלקחות שרפה.

שימו לבשימו לב:
יש לציית לאזהרות שלהלן. אי הקפדה עליהן עלול לגרום לפציעה פיזית או נזק לרכוש.
 • אין להפעיל את המבזק קרוב לעיניים.

  הדבר עלול לפגוע בעיניים.

 • אין להביט במסך או דרך העינית לפרקי זמן ממושכים.

  הדבר עלול לגרום לתסמינים הדומים למחלת ים. במקרה כזה, יש להפסיק מייד להשתמש במוצר ולנוח מעט לפני המשך השימוש במוצר.

 • המבזק פולט טמפרטורות גבוהות בעת הפעלתו. הרחיקו אצבעות, חלקי גוף וחפצים אחרים מיחידת המבזק בעת צילום תמונות.

  אי הקפדה על כך עלולה לגרום לכוויות או לתקלה במבזק.

 • אין להשאיר את המוצר במקומות החשופים לטמפרטורות גבוהות או נמוכות באופן קיצוני.

  המוצר עלול להיות חם/קר במיוחד ולגרום לכוויות או לפציעה כאשר נוגעים בו.

 • הרצועה מיועדת לשימוש על הגוף בלבד. תליית הרצועה על וו או על חפץ כלשהו כאשר מחובר אליה מוצר כלשהו עלולה לגרום לנזק למוצר. כמו כן, אין לטלטל/לנער את המוצר או לחשוף אותו למכות חזקות.
 • אין להפעיל לחץ חזק על העדשה או לאפשר לחפץ כלשהו לפגוע בה.

  הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק למוצר.

 • יש להרכיב את המוצר אך ורק על חצובה חזקה מספיק.
 • אין לשאת את המוצר כאשר הוא מורכב על חצובה.

  הדבר עלול לגרום לפציעה או לתאונה.

 • אין לגעת בחלקים כלשהם בתוך המוצר.

  הדבר עלול לגרום לפציעה.

 • במקרה של תגובה חריגה בעור או גירוי בעור במהלך או בעקבות השימוש במוצר זה, הפסיקו להשתמש בו ופנו לקבלת ייעוץ/טיפול רפואי.