התפריט שלי

בלשונית 'התפריט שלי' ניתן לרשום פריטי תפריט ופונקציות מותאמות אישית שאתם מתאימים לעיתים קרובות.

שימו לב

  • הלשונית [התפריט שלי] אינה מוצגת כאשר [הגדרות רמת התצוגה: ‎Menu display/‏הגדרות רמת התצוגה: תצוגת תפריטים] במצב [Guided/מונחה]. שנו את [הגדרות רמת התצוגה: ‎Menu display/‏הגדרות רמת התצוגה: תצוגת תפריטים] ל [Standard/רגיל] ().