עריכת תקציר וידאו

ניתן למחוק פרקים (קטעים) שהוקלטו במצב מצב היברידי אוטומטי. יש להיזהר בעת מחיקת קטעים מכיוון שלא ניתן לשחזר אותם.

 1. עברו למצב צפייה.

  • לחצו על הלחצן צפייה.
 2. בחרו תקציר וידאו.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תקציר וידאו.
  • בתצוגה של תמונה יחידה, תקצירי הווידאו מסומנים עם [] בפינה השמאלית העליונה.
  • בתצוגת אינדקס, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי לעבור לתצוגת תמונה יחידה.
 3. בתצוגת תמונה יחידה, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 4. בחרו ב-[].

  • הצפייה בתקציר הווידאו מתחילה.
 5. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להשהות את הצפייה בתקציר הווידאו.

  • כעת יופיע לוח הצפייה בווידאו.
 6. בחרו קטע.

  • השתמשו ב-[דילוג אחורה] או ב-[דילוג קדימה] כדי לבחור קטע.
 7. בחרו ב-[מחיקת קטע (קליפ)].

 8. בחרו ב-[OK].

  • הקטע נמחק, ותקציר הווידאו מוחלף.

הערה