סיבוב אוטומטי

ניתן לשנות את הגדרת הסיבוב האוטומטי שמיישרת תמונות שצולמו באופן אנכי בעת הצגתן.

 1. בחרו ב-[הגדרה: Auto rotate/הגדרה: סיבוב אוט.].

 2. בחרו אפשרות.

  • On/פועל

   סיבוב תמונות באופן אוטומטי בהצגה במצלמה ובמחשבים.

  • On/פועל

   סיבוב תמונות באופן אוטומטי בהצגה במחשב בלבד.

  • Off/כבוי

שימו לב

 • תמונות שצולמו כאשר הסיבוב האוטומטי מוגדר במצב [Off/כבוי] לא יסובבו במהלך הצפייה גם אם תגדירו מאוחר יותר את הסיבוב האוטומטי במצב [On/פועל].

הערה

 • שימו לב שאם תמונה צולמה כאשר המצלמה מכוונת כלפי מעלה או כלפי מטה, ייתכן שהסיבוב האוטומטי לכיוון הצפייה המתאים לא יבוצע כראוי.
 • אם בעת הצגת תמונות במחשב הן אינן מסובבות באופן אוטומטי, נסו להשתמש בתוכנת EOS.