שינוי או מחיקה של הגדרות חיבור

כדי לשנות או למחוק את הגדרות החיבור, נתקו תחילה את חיבור ה-Wi-Fi.

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

 2. בחרו אפשרות.

  • אם ההיסטוריה () מוצגת, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לעבור בין המסכים.
 3. בחרו ב-[Edit/delete device/ערוך/מחק התקן].

  • ניתן לשנות את חיבור Bluetooth על ידי בחירת טלפון חכם המסומן ב-[Bluetooth] באפור. לאחר הצגת המסך [Connect to smartphone/התחבר לטלפון החכם], בחרו ב-[Pair via Bluetooth/שייך דרך Bluetooth], ולאחר מכן לחצו על כפתור שליטה/הגדרה מהירה במסך הבא.
 4. בחרו את המכשיר שעבורו יש לשנות או למחוק את הגדרות החיבור.

 5. בחרו אפשרות.

  • שנו או מחקו את הגדרות החיבור במסך שמוצג.
  • Change device nickname/שנה כינוי התקן

   ניתן לשנות את הכינוי באמצעות המקלדת הווירטואלית ().

  • Viewable imgs/תמונות להצגה ()

   מוצג כאשר נבחרת האפשרות [טלפון חכם Connect to smartphone/התחבר לטלפון החכם]. ההגדרות יופיעו בתחתית המסך.

  • Delete connection information/מחק מידע חיבור

   בעת מחיקת פרטי חיבור עבור טלפון חכם מותאם, מחקו גם את פרטי המצלמה הרשומים בטלפון החכם ().

הערה

 • כדי למחוק הגדרות חיבור image.canon, בקרו באתר image.canon.