מצב צילום ממונע

 1. בחרו ב-[צילום: Drive mode/צילום: מצב צילום ממונע].

 2. בחרו אפשרות.

 • [] Single shooting/צילום יחיד

  לחיצה מלאה על כפתור הצילום תצלם תמונה אחת בלבד.

 • [] Continuous shooting/צילום רציף

  לחיצה מלאה על כפתור הצילום תצלם צילום רציף של עד כ-6.5 תמונות לשנייה כל עוד תמשיכו להחזיק ברצף את כפתור הצילום. כאשר פעולת המיקוד האוטומטי מוגדרת במצב [Servo AF], המהירות המרבית של הצילום הרציף תהיה עד כ-3.5 תמונות לשנייה.

 • [] Self-timer:10 sec/טיימר צילום עצמי:10 שניות/Remote control/שלט רחוק

 • [] Self-timer:2 sec/טיימר צילום עצמי:שתי שניות/Remote control/שלט רחוק

 • [] Self-timer:Continuous/טיימר לצילום עצמי:רציף

  לצילום בטיימר עצמי, ראו שימוש בטיימר עצמי. לצילום בשלט רחוק, ראו צילום בשלט רחוק.