טיימר מדידה

ניתן להגדיר למשך כמה זמן יופעל טיימר המדידה (שקובע את מסך התצוגה של ערך החשיפה) לאחר שהוא מופעל אוטומטית על ידי פעולה כגון חצי לחיצה על כפתור הצילום.

  1. בחרו ב-[צילום: Metering timer/צילום: שעון עצר למדידה].

  2. הגדירו אפשרות זמן.