חיסכון בחשמל

ניתן להגדיר מתי המסך, המצלמה והעינית יכבו אוטומטית בזמן שהמצלמה אינה פעילה (כיבוי צג, כיבוי אוטומטי וכיבוי עינית).

  1. בחרו ב-[הגדרה: Power saving/הגדרה: חיסכון בחשמל].

  2. בחרו אפשרות.

הערה

  • גם כאשר [Auto power off/כיבוי אוט.] מוגדר במצב [Disable/הפסקה], המסך יכבה בתום הזמן שהוגדר ב-[Display off/כיבוי תצוגה].
  • להגדרות [Display off/כיבוי תצוגה] ו-[Auto power off/כיבוי אוט.] אין השפעה כאשר [הגדרה: Eco mode/הגדרה: מצב חיסכון] מוגדר במצב [On/פועל].