הזמנת הדפסה (DPOF)

DPOF (תבנית הזמנת הדפסה דיגיטלית) מאפשרת להדפיס תמונות שנשמרו בכרטיס בהתאם להוראות ההדפסה שלכם כגון בחירת התמונה, כמות להדפסה וכו'. ניתן להדפיס תמונות מרובות באצווה אחת או ליצור סדר הדפסה עבור שירותי הדפסה ועיבוד תמונות.

ניתן להגדיר את הגדרות ההדפסה כגון סוג הדפסה, הטבעת תאריך, מספר קובץ וכו'. הגדרות ההדפסה יחולו על כל התמונות שנבחרו להדפסה. (לא ניתן להגדיר אותן בנפרד לכל תמונה).

הגדרת אפשרויות הדפסה

 1. בחרו ב-[צפייה: Print order/צפייה: הזמנת הדפסה].

 2. בחרו ב-[Set up/הגדרה].

 3. בחרו באפשרויות הרצויות.

  • הגדירו את האפשרויות [Print type/סוג הדפסה], [Date/תאריך] ו-[File No./מס. קובץ].
  Print type/סוג הדפסה סטנדרטי Standard/רגיל הדפסת תמונה אחת על גיליון אחד.
  אינדקס Index/אינדקס הדפסת מספר תמונות ממוזערות על גיליון אחד.

  סטנדרטי

  אינדקס

  Both/שניהם גם הדפסה רגילה וגם הדפסת אינדקס.
  Date/תאריך On/פועל [On/פועל] - הטבעת תאריך הצילום של התמונה המצולמת.
  Off/כבוי
  File No./מס. קובץ On/פועל [On/פועל] - הטבעת מספר הקובץ.
  Off/כבוי
 4. צאו מההגדרה.

  • לחצו על הלחצן MENU.
  • לאחר מכן, בחרו ב-[Sel.Image/בחר תמונה] או ב-[Multiple/רבים] כדי לבחור את התמונות להדפסה.

שימו לב

 • ייתכן שבמדפסות מסוימות לא ניתן יהיה להדפיס הדפסת אינדקס כאשר מדפיסים תמונה גדולה עם ההגדרה [Index/אינדקס] או [Both/שניהם] (). במקרה כזה, שנו את גודל התמונה () ולאחר מכן הדפיסו את הדפסת האינדקס.
 • ייתכן שבמדפסות מסוימות או בסוגי הדפסה מסוימים לא ניתן יהיה להדפיס את התאריך או את מספר הקובץ גם אם [Date/תאריך] ו-[File No./מס. קובץ] מוגדרים במצב [On/פועל].
 • בהדפסת [Index/אינדקס], לא ניתן להגדיר שגם [Date/תאריך] וגם [File No./מס. קובץ] יהיו במצב [On/פועל].
 • בעת הדפסה עם DPOF, השתמשו בכרטיס שעבורו מוגדרים מפרטי הזמנת ההדפסה. לא ניתן להדפיס בסדר ההדפסה שצוין אם מחלצים מהכרטיס רק את התמונות המיועדות להדפסה.
 • ייתכן שמדפסות ושירותי הדפסה ועיבוד תמונות התואמים ל-DPOF לא יוכלו להדפיס את התמונות כפי שקבעתם. בעת שימוש במדפסת, עיינו בהוראות השימוש של המדפסת. בעת בקשת שירות משירות הדפסה או עיבוד תמונות, התייעצו מראש עם ספק השירות.
 • אל תשתמשו במצלמה זו כדי להגדיר הגדרות הדפסה עבור תמונות עם הגדרות DPOF שהוגדרו במצלמה אחרת. פעולה זו עלולה לגרום להחלפה לא מכוונת של הזמנות הדפסה. בנוסף, בהתאם לסוג התמונה, ייתכן שלא ניתן יהיה ליצור סדר הדפסה.

בחירת תמונות להדפסה

 • Sel.Image/בחר תמונה

  בחרו והגדירו כל תמונה בנפרד.

  לחצו על הלחצן MENU כדי לשמור את הזמנת ההדפסה בכרטיס.

  • Standard/רגיל/Both/שניהם

   (1) כמות

   (2) סך התמונות שנבחרו

   לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להגדיר הדפסת עותק אחד (1) של התמונה הנוכחית. ניתן ללחוץ על הלחצנים למעלהלמטה כדי להגדיר הדפסה של עד 99 עותקים.

  • Index/אינדקס

   (3) סימון

   (4) סמל אינדקס

   תמונות שאתם מסמנים באמצעות [סימון] על ידי לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כלולות בהדפסת אינדקס.

 • Multiple/רבים

  • Select range/בחר טווח

   בתפריט [Multiple/רבים], בחרו ב-[Select range/בחר טווח]. בחירת התמונה הראשונה והאחרונה שבטווח תסמן את כל התמונות שבטווח בסימון [סימון] ותגדיר הדפסת עותק אחד מכל תמונה.

  • כל התמונות בתיקייה

   בחרו ב-[Mark all in folder/סמן הכול בתיקייה] ובתיקייה הרצויה. פעולה זו תגדיר הזמנת הדפסה של עותק אחד מכל תמונה שבתיקייה.

   בחירה ב-[Clear all in folder/נקה הכול בתיקייה] ובתיקייה הרצויה תבטל את הזמנת ההדפסה עבור כל התמונות שבתיקייה.

  • כל התמונות בכרטיס

   בחירה ב-[Mark all on card/סמן הכול בכרטיס] תגדיר הזמנת הדפסה של עותק אחד מכל תמונה שבכרטיס.

   בחירה ב-[Clear all on card/נקה הכול בכרטיס] תבטל את הזמנת ההדפסה עבור כל התמונות שבכרטיס.

  אם הגדרתם תנאי חיפוש עם [צפייה: Set image search conditions/צפייה: קבע את תנאי חיפוש התמונות] () ובחרתם ב-[Multiple/רבים], אפשרויות התפריט ישתנו ל-[Mark all found images/סמן את כל התמונות שנמצאו] ול-[Clear all found images/נקה את כל התמונות שנמצאו].

  • כל התמונות שנמצאו

   בחירה ב-[Mark all found images/סמן את כל התמונות שנמצאו] תגדיר הזמנת הדפסה של עותק אחד מכל תמונה שסוננה לפי תנאי החיפוש.

   בחירה ב-[Clear all found images/נקה את כל התמונות שנמצאו] תבטל את הזמנת ההדפסה עבור כל התמונות שסוננו.

שימו לב

 • לא ניתן להגדיר להדפסה תמונות או סרטי וידאו מסוג RAW‏. שימו לב שתמונות או סרטי וידאו מסוג RAW‏ לא יסומנו להדפסה גם אם תגדירו את כל התמונות עם [Multiple/רבים].