טבעת מיקוד/שליטה

החלפה מבוססת תפריט של הפונקציונליות של טבעת המיקוד/שליטה של העדשה.

שימו לב

 • הגדרה זו זמינה בעת שימוש בעדשות עם טבעת מיקוד/שליטה משולבת אך ללא מתג למעבר בין התכונות הללו.
 1. בחרו ב-[צילום: Focus/control ring/צילום: טבעת מיקוד/בקרה].

 2. בחרו את הפונקציונליות שבה תרצו להשתמש.

  • [Use as focus ring/השתמש כטבעת מיקוד]

   הטבעת פועלת כטבעת מיקוד.

  • [Use as control ring/השתמש כטבעת בקרה]

   הטבעת פועלת כטבעת שליטה.