מהירות ISO בהקלטת וידאו

במצב [סרטי וידאו]/[חשיפה ידנית בווידאו], כאשר ההגדרה היא ISO אוטומטי

  • מהירות ISO מוגדרת באופן אוטומטי בטווח של ISO 100–12800 עבור וידאו Full HD/HD ו-ISO 100–6400 עבור וידאו 4K.
  • בהקלטת וידאו Full HD‏ / HD, הערך המרבי בטווח ההגדרות האוטומטיות מורחב ל-H (שווה ערך ל-ISO 25600) כאשר [ISO expansion/הרחבת ISO] שב-[הגדרה: Custom Functions(C.Fn)/הגדרה: פונקציות מותאמות (C.Fn)] מוגדרת במצב [‎1:‏Enable/‏1:הפעלה] () ואז ההגדרה של [Max for Auto/מקס. לאוטומטי] שב-[צילום: ISO speed settings/צילום: הגדרות מהירות ISO] היא [H(25600)] (). שימו לב שבהקלטת וידאו 4K, הרחבה מרבית של מהירות ISO אינה זמינה, גם כאשר ההגדרה של [ISO expansion/הרחבת ISO] היא [‎1:‏Enable/‏1:הפעלה].
  • כאשר ההגדרה של [צילום: Highlight tone priority/צילום: סמן עדיפות גוון] היא [Enable/הפעלה] (), הערך הנמוך ביותר בטווח ההגדרה האוטומטית הוא ISO 200. מהירות ה-ISO המרבית אינה מורחבת, גם כאשר ההגדרה של [Max for Auto/מקס. לאוטומטי] היא [H (25600)].

במצב [חשיפה ידנית בווידאו] כאשר מהירות ה-ISO מוגדרת ידנית

  • ניתן להגדיר ידנית את מהירות ה-ISO בטווח של ISO 100–12800 עבור וידאו Full HD/HD ו-ISO 100–6400 עבור וידאו 4K.
  • בהקלטת וידאו Full HD‏/HD, הערך המרבי בטווח ההגדרה הידנית מורחב ל-H (שווה ערך ל-ISO 25600) כאשר ההגדרה של [ISO expansion/הרחבת ISO] שב-[הגדרה: Custom Functions(C.Fn)/הגדרה: פונקציות מותאמות (C.Fn)] היא [‎1:‏Enable/‏1:הפעלה]. שימו לב שבהקלטת וידאו 4K, הרחבה מרבית של מהירות ISO אינה זמינה ([H] אינו מוצג), גם כאשר ההגדרה של [ISO expansion/הרחבת ISO] היא [‎1:‏Enable/‏1:הפעלה].
  • כאשר ההגדרה של [צילום: Highlight tone priority/צילום: סמן עדיפות גוון] היא [Enable/הפעלה] (), הערך הנמוך ביותר בטווח ההגדרה הידנית הוא ISO 200. מהירות ה-ISO המרבית אינה מורחבת, גם כאשר ההגדרה של [ISO expansion/הרחבת ISO] היא [‎1:‏Enable/‏1:הפעלה].