מערכת וידאו

הגדרת מערכת הווידאו של טלוויזיה המשמשת לתצוגה. הגדרה זו קובעת את קצב הפריימים הזמין בהקלטת וידאו.

 1. בחרו ב-[הגדרה: Video system/הגדרה: מערכת וידיאו].

 2. בחרו אפשרות.

  • For NTSC/עבור NTSC

   עבור אזורים שבהם מערכת הטלוויזיה היא NTSC (צפון אמריקה, יפן, דרום קוריאה, מקסיקו וכו').

  • For PAL/עבור PAL

   עבור אזורים שבהם מערכת הטלוויזיה היא PAL (אירופה, רוסיה, סין, אוסטרליה וכו').